دهان، دندان، فک و صورت / دارو، درمان، تغذیه، مواد / بیماری، ناهنجاری، بهداشت /
نقش مطب های دندان‌پزشکی در ترک سیگار

نقش مطب های دندان‌پزشکی در ترک سیگار

Dental Offices Can Help People Stop Smoking
August 11, 2010
By Nancy Volkers
InteliHealth News Service
برگردان به فارسی: دکتر فریبا کرامت
نقش مطب های دندان پزشکی در ترک سیگار
11 آگوست 2010
توسط:نانسی ولکرس
سرویس اخبار بهداشتی
سرویس خبری اینتلیهلث: گزارشی از یک بررسی ارائه داد که دندان پزشکان وبهداشت کاران دندان می توانند به افراد سیگاری در ترک سیگار کمک کنند ولی میزان موفقیت هنوز پایین است
این مطالعه توسط محققینی از دانشگاه آریزونا، دانشگاه میسی سیپی، جاکسون و انستیتو تحقیقاتی اورگون در یوجین انجام شد. که 2160 فرد بالغ سیگاری وارد مطالعه شدند. کل بیماران از مراجعین معمولی یکی از 68 مطب خصوصی دندان پزشکی در میسی سیپی بودند.
محققین دو روش مداخله ای ترک سیگاردر دندان پزشکی را با روش مراقبت های متداول مقایسه کردند.
مداخله اولی از روش راهبردی خدمات بهداشت همگانی آمریکا استفاده شد که به دندانپزشکان " روش پنج آ" را توصیه کردند: سوال کردن، نصیحت ومشاوره کردن،ارزیابی کردن،مساعدت و یاری کردن و برنامه ریزی وقت پی گیری درمان دادند، را برای بیماران دندان پزشکی شان انجام دادند.
روش دوم مداخله ای "آ آ آر": سوال کردن، نصیحت ومشاوره کردن و سپس ارجاع بیماران به مراکز تلفنی ترک دخانیات جهت افراد مورد مطالعه استفاده شد.
در مطب های با مراقبت های متداول، بیماران مشاوره یا اطلاعاتی را که از قبل در مطب موجود بود، دریافت کردند.
افراد شرکت کننده در مطالعه: 81% سفید پوست و 60% زن، تحصیل کرده کالج( 60% حداقل تعدادی واحد های کالج گذارندند) و 59% متاهل یا باپارتنرخود زندگی می کردند،را شامل شد.
بیشترین (79%) افراد در این مطالعه سیگاری بودند. بقیه افراد دخانیات بدون دود یا هر دو فرم دخانیات را استفاده می کردند.
.در شروع مطالعه 50% افراد در مطالعه گفتند که آنها به طور جدی در نظر داشتند تا در سی روز آینده دخانیات را کنار بگذارند. در حدود 54% افراد هم اظهار کردند که در سال گذشته سعی در ترک سیگار بودند.
یک سال بعد از شروع مطالعه محققین افرادی راکه ترک کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که گروه های که دو روش مداخله ای دندان پزشکی در ترک دخانیات" پنج آ" و" آآ آر" را استفاده کردند در مقایسه با مطب های دندان پزشکانی که از روش مراقبت های متداول ترک سیگار استفاده کردند بیشترین موفقیت رادر ترک دخانیات داشتند.
افراد در گروه های "پنج آ" یا " آ آ آر" بیشتر از گروه مراقبت متداول تمایل ارائه گزارش به دندان پزشکان یا بهداشت کاران داشتند:
- بحث در مورد ارتباط بهداشت دهان با دخانیات
- بحث راجع به زمان ترک
- صحبت در مورد نکات مهم ترک
- صحبت در مورد روش نیکوتین پچ، لوزنگس ( آب نبات ترک) یا آدامس ترک
- تهیه نسخه جهت نیکوتین پچ، آب نبات یا آدامس ترک سیگار
- دادن دستور العمل های نوشتنی برای ترک دخانیات
بین دو روش مداخله ای " پنج آ" و" آ آ آر" اختلافات جزئی وجود داشت. افراد گروه" آ آ آر" بیشتر تمایل داشتند تا به مرکز تلفنی ترک دخانیات مراجعه و از ان مرکز تلفن مشاوره ای دریافت کنند.
در حدود یک سوم افراد در گروه "آ آ آر" به مرکز تلفنی ترک دخانیات ارجاع شدند و بیشترین تلفن را ازاین مرکز داشتند ولی اکثر آنها مشاوره تلفنی را بطور جدی و واقعی دریافت نکردند. افرادی که مشاوره دریافت کرده بودند چهار برابر بیشتر تمایل به ترک دخانیات ( سیگار یا دخانیات غیر دودی) برای حداقل 9 ماه داشتند.

این مطالعه در مجله انجمن دندان پزشکی آمریکا درشماره آگوست چاپ شده است.
Dental Offices Can Help People Stop Smoking
August 11, 2010
By Nancy Volkers
InteliHealth News Service

INTELIHEALTH - Dentists and dental hygienists can help people to stop using tobacco, a study has found. But success rates still are low.
Researchers from the University of Arizona, the University of Mississippi, Jackson, and the Oregon Research Institute in Eugene did the study. It involved 2,160 adult tobacco users. All were regular patients at 1 of 68 private dental clinics in Mississippi.
The researchers compared two types of dentist tobacco cessation interventions with usual care. One intervention used the U.S. Public Health Service guideline that recommends that dentists ask, advise, assess, assist and arrange follow-up (the 5As) with their dental patients. The second used ask and advise, but then referred (AAR) patients to a tobacco quitline. In clinics with usual care, patients received whatever counseling or information the office had been giving in the past.
The people in the study tended to be:
    * White (81%)
    * Female (60%)
    * College educated (60% had at least some college classes)
    * Married or living with a partner (59%)

Most (79%) people in the study were smokers. The rest used smokeless tobacco or both forms of tobacco.
At the beginning of the study half of the people in the study said they were seriously considering quitting in the next 30 days. About 54% had tried to quit in the last year.
One year after the study began, researchers asked the people if they had quit. They found that the two dental office tobacco intervention groups (5As and AAR) had quit more successfully, compared with the dental offices in the service as usual group.
People in AAR or 5A's were more likely than those in usual care to report that their dentists or hygienists:
    * Discussed tobacco-related oral health
    * Discussed a quit date
    * Talked about quitting tips
    * Talked about nicotine patches, lozenges or gum
    * Provided prescriptions for patches, lozenges or gum
    * Gave written materials on tobacco cessation

There were few differences between the 5As and the AAR interventions. People in the AAR group were more likely to get referred to a quitline and to receive a call from the quitline. About one-third of people in the AAR group were referred to a quitline, and most of them received quitline calls. However, most people did not actually receive telephone counseling. People who did receive counseling were about 4 times as likely to stop using tobacco (smoking or smokeless tobacco) for at least 9 months.

The study appears in the August issue of the Journal of the American Dental Association.
source

Tags: ترک سیگار
تعداد نمایش ها: 17061
منبع: 
دكتر فريبا كرامت

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر