دهان، دندان، فک و صورت / دارو، درمان، تغذیه، مواد / بیماری، ناهنجاری، بهداشت /

اهمیت مديريت درد در كنترل بيماری‌ها

 همه افراد در زندگي تجربه ابتلابه دردهاي خفيف و مزمن را دارند. تحقيقات نشان مي دهد چگونگي مديريت درد و توجه به دردهاي هر چند بي اهميت و خفيف يا تحمل كردن دردها بويژه در دوره سالمندي و ميانسالي، زمينه ساز ابتلاو پيشرفت بيماري هاي خطرناك خواهد شد. دكتر آرمان طاهري، متخصص درد و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران از لزوم مديريت درد و نقش آن در كنترل بيماري ها مي گويد. 

    علت تظاهر دردهاي ناشناخته و بدون علت در زندگي افراد چيست و آموختن مهارت مديريت درد از چه منظرهايي اهميت دارد؟
    امروز بحث مديريت درد، ريشه يابي تظاهر دردهاي ناشناخته و درمان آنها در اكثر جوامع به اندازه اي اهميت پيدا كرده است كه پزشكان پس از گذراندن دوره هاي تخصصي با رويكردي جديد به تشخيص و درمان بيماري مي پردازند. در اين رويكرد متخصصان درد همراه با تيم پزشكي شامل متخصص طب توانبخشي، فيزيوتراپ، روانشناس باليني، با انجام مصاحبه در چند جلسه با بيمار، درد را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار داده و علت ايجاد دردهاي مزمن 5 تا 10 ساله را ريشه يابي مي كنند. درد به عنوان پنجمين علامت حياتي نقش مهمي در تشخيص و كنترل انواع بيماري ها دارد و مديريت آن نيز به همان ميزان مهم تلقي مي شود. براي نمونه هنگامي كه بيماري به پزشك مراجعه مي كند، بايد همزمان با ثبت وضعيت تنفسي، نبض، فشار خون و درجه حرارت بدن، ميزان درد و وضعيت آن را در بيمار ثبت و درجه بندي كرد.
    بايد توجه داشت مديريت صحيح درد يكي از روش هاي پيشگيري از مصرف مخدرهاي افيوني است كه برخي افراد براي كاهش درد، تهيه كرده و اين مسئله ممكن است اشتياق به مصرف مخدرها را افزايش داده و منجر به اعتياد مي شود.

    چه نوع دردهايي بايد جدي گرفته شوند و چگونه مي توان از مزمن شدن دردها پيشگيري كرد؟
    درد، به نوعي علامت هشدار است و هر نوع دردي اعم از خفيف يا شديد بايد ريشه يابي شود. يك درد خفيف در ناحيه سر، ممكن است علامت رشد توموري بدخيم باشد. دردهاي ناگهاني بايد جدي گرفته شود. حتي دردهاي بعد از جراحي كه از منظر بسياري از افراد طبيعي است، بايد مورد بررسي واقع شود. در واقع درد، علامت خطري است كه با واكنش صحيح در برابر آن از ايجاد مشكلات و خطرات پيشگيري خواهد شد.
    با جدي گرفتن دردهاي به ظاهر كم اهميت، نه تنها سلامت فرد به مخاطره نخواهد افتاد، بلكه هزينه هايي كه در آينده صرف درمان بيماري مي شود كه زنگ خطر آن به وسيله درد قبلاً به صدا درآمده است، به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا مي كند. توصيه مي شود حتي دردهاي خفيف و كوتاه مدت نيز جدي گرفته شود. دردهاي خفيف عصبي و نورولوژيكي در صورتي كه ادامه پيدا كند، ممكن است به افسردگي منجر شود.

    سبك غلط زندگي و پيروي از الگوهاي غذايــي ناسـالم، در شيوع دردهاي مزمن به چه ميزان تاثيرگذار هستند؟
    به طور كلي شيوه زندگي افراد در ابتلابه بيماري هاي مختلف و شيوع درد نقش دارد. زماني كه روانشناسان، علل درد را ريشه يابي مي كنند، شيوه غلط زندگي را در مزمن شدن دردها موثر دانسته و معتقدند، تغيير در شيوه زندگي و رفتار در كنترل درد، موثر است. به عبارت ديگر حضور روانشناسان باليني در تيم درمانگران درد به كنترل درد از طريق آموزش شيوه هاي صحيح زندگي بپردازند.

    علت افزايش روزافزون شمار افرادي كه از دردهاي مزمن رنج مي برند، چيست؟
    سطح بهداشت اجتماعي، رواني و محيط با ابتلابه دردهاي مزمن رابطه مستقيم دارد. استرس و ديگر پيامدهاي دنياي صنعتي و جوامع شهرنشين در شيوع درد نقش دارد. براي نمونه ممكن است مشكلات عصبي و شخصيتي كه گسترش آن روبه فزوني است در تظاهر دردهاي مزمن نقش داشته باشند كه افزايش بهداشت روان و اجتماعي در كنترل آنها موثر است. به طور كلي بيش از 2 تا 3 درصد از دردها، ريشه رواني داشته و مراجعه به روانپزشك در كاهش آنها موثر است. بسياري از افراد در زندگي اختلالات رفتاري را تجربه كرده و ممكن است نسبت به آن بي اهميت بوده يا پس از گذشت زمان به درمان آن بپردازند. اين مسئله باعث مزمن شدن دردها مي شود.

    عوامل جنسيتي و ژنتيكي به چه ميزان در ابتلابه دردهاي مزمن و تشديد درد نقش دارند؟
    عوامل ژنتيكي نقش مهمي در شيوع دردهاي مزمن دارد. تحقيقات نشان مي دهد، ژن هايي وجود دارد كه باعث آزاد شدن برخي انتقال دهنده هاي عصبي تاثيرگذار بر احساس درد شده به همين دليل ممكن است، احساس درد در برخي افراد بيشتر باشد.
    از طرف ديگر هورمون ها هم در ايجاد درد نقش دارند و ممكن است در نحوه واكنش بدن به درد متغير باشد كه اين مسئله در زنان و مردان متفاوت بوده و به فاكتورهايي از قبيل سن، جنس، سبك زندگي و... بستگي دارد.
    بايد توجه داشت، مسائل فرهنگي و باورهاي فرد نيز در ايجاد درد و شيوه عمل افراد در برابر درد نقش دارد. در برخي جوامع، چون متولي و ارگان خاصي براي پاسخ به دردهاي فرد وجود نداشته و فرهنگ جامعه اين گونه به فرد القا كرده است كه بهتر است در برابر درد صبور بوده و درد را تحمل كند. فرد خاموش شده و در برابر درد سكوت مي كند و موقعي متوجه مي شود كه درد بر وجودش مستولي شده و از زندگي بازمي ماند، از اين رو توجه به دردهاي كوچك نيز ضروري است. 

دکتر آرمان طاهری
روزنامه ایران- 27 دی 1389

Tags: 
تعداد نمایش ها: 3514

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر