دهان، دندان، فک و صورت / دارو، درمان، تغذیه، مواد / بیماری، ناهنجاری، بهداشت /
انتقال عفونت در درمان ارتودنسی

انتقال عفونت در درمان ارتودنسی

برخي تصور مي كنند كه درمان ارتودنسي درمان تميزي بوده و با توجه به اين كه با خون ارتباط زيادي ندارد، نياز به مراقبت و ضدعفوني سازي زيادي نيست. اين مطلب درست نيست و نياز به اقدامات ضدعفوني كننده و پيشگيري از انتقال انواع ميكروب در بين افراد در همه رشته هاي درماني ضروري و مهم است. بيماري هاي عفوني عمدتا بيماري هايي هستند كه به دليل واردشدن عامل بيماريزاي خارجي ايجاد مي شود. اين عامل بيماريزا در بيمار وجود داشته و مي تواند از يك بيمار به بيمار ديگر،از بيمار به وسايل درماني يا از بيمار به درمان كننده و بعكس انتقال پيدا كند.
    استفاده از وسايل ارتودنسي بدون اعمال ملاحظات لازم، حتي اگر فقط در تماس با سيم موجود در دهان بوده باشد هم مي تواند امكان انتقال بيماري را در بين افراد مختلف فراهم كند. بنابراين بيماران بايد هنگام مراجعه به متخصص ارتودنسي اين نكات را مورد توجه قرار دهند. مسائلي كه شما در مراجعه به يك محل براي درمان ارتودنسي بايد مدنظر قرار دهيد عبارتند از:
     ـ اولين اقدام براي پيشگيري از انتقال و رشد باكتري ها در اغلب مراكز درماني استفاده از محافظت فيزيكي با استفاده از پوشش هاي يكبار مصرف است. اين وسيله اين امكان را فراهم مي كند تا مانع نفوذ ميكروب ها به سطوح وسايلي شد كه تميزكردن آن سخت تر است.
     ـ استفاده از دستكش مناسب براي هر بيمار هنگام درمان توسط متخصص ارتودنسي و دستياران وي نكته مهم بعدي است كه بايد به آن توجه داشته باشيد. اين مساله باعث پيشگيري از انتقال بيماري در بين افراد مي شود. شما با نگاه ظريف و توجه ويژه مي توانيد نحوه استفاده از اين پوشش ها را بررسي كنيد.
     ـ نكته بعدي اين است كه بررسي كنيد آيا فرد درمان كننده وسايلي را كه براي شما يا بيمار قبلي استفاده كرده از وسايل ديگر جدا مي كند يا خير.لازم است وسايلي كه براي بيمار استفاده مي شود از ساير وسايل جدا و براي انجام اقدامات كنترل كننده عفونت به محل مناسب انتقال يابند و تحت ضدعفوني قرار گيرند. اين مساله براي هر وسيله با هر ميزان استفاده ضروري است. اين وسايل لازم است با پروتكل هاي استريل سازي مناسب استريل شوند.
     ـ وسايل ارتودنسي كه در دهان بيمار قرار مي گيرد در اغلب موارد يكبار مصرف است و نبايد براي چند بيمار استفاده شود. هنگام استفاده از اين وسايل مي توانيد جديد بودن و تميز بودن اين وسايل را بررسي و مدنظر قرار دهيد.
    دقت كنيم براي يك اقدام درماني ساده مشكل بزرگ تري براي خود ايجاد نكنيم.

Tags: 
تعداد نمایش ها: 2561
کاربر مرتبط: 

منبع: 
جام جم 3196

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر