دهان، دندان، فک و صورت / دارو، درمان، تغذیه، مواد / بیماری، ناهنجاری، بهداشت /
معافیت سربازی؛ می‌تواند با برخی بیماری‌های فک، دهان و دندان باشد

معافیت سربازی؛ می‌تواند با برخی بیماری‌های فک، دهان و دندان باشد

 یکی از مباحث مهمی که معمولاً زیاد مورد سوال قرار میگیرد، موارد پزشکی است که باعث معافیت پزشکی از سربازی می شود . معافیت پزشکی شامل تخصص های مختلف است ولی در زمینه  فک و صورت مواردی از نظر قانونی تعریف شده اند که با تایید کمیسیون های خاص در نظام وظیفه انجام میشود . این موارد به شرح زیر است :بیماریهای فک و دهان و دندان که منجر به معافیتهای سربازی میشود .

ماده 40 - مشمولان مبتلاء به بیماری فک و دهان دندان با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده مینمایند.

بند 1- ناهنجاریهای استخوانی فک و صورت که موجب اختلال در عمل جویدن یا تکلم باشد معاف دائم.

بند 2-آنگیلوز مفصل تامپورو ماندیبولریک یک طرفی و دو طرفی به شرط ثبوت بوسیله رادیوگرافی معاف دائم.

بند 3- تومورهای خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال در جویدن و یا در تکلم بنماید معافیت دائم.

بند 4-کام شکاف دار همراه یا بدون لب شکری:

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیهای و یا اختلال تکلم شدید معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه خدمات غیررزمی.

بند 5- استئومیلیتهای ا ستخوانهای فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوانهای فک و صورت شوند ، معاف دائم.

بند 6- ناهنجاریهای زبان مانند آنکیلوگلوسی ، آتروفی و هیپرتروفی زبان، شکاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان که موجب اختلال در جویدن و تکلم و یا بلع شود معاف دائم.

بند 7- از بین بردن دندانها بطوریکه در مجموع در دهان کمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم.

بند 8- کلیه تومورهای بدخیم فک و دهان معاف دائم.

Tags: معافیت پزشکی, معافیت از سربازی, بیماری دهان, فک و صورت
تعداد نمایش ها: 4561
منبع: 
دکتر بیژن موحدیان

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر