معارف اسلامی2

سر فصل دروس
لزوم بعثت پیامبران برای تعلیم و حیات اجتماعی
الف) صفات پیامبران: عصمت و ...
1-    اعجاز و ماهیت و ضرورت آن برای اثبات نبوت
2-    اعجاز قرآن کریم
3-    نبوت پیامبر اسلام(نبوت خاصه)
4-    ضرورت بازگشت انسان امروز به تعلیم انبیا
5-    امامت...
ب‌)    حکومت اسلامی:
1-    دلایل ضرورت تشکیل حکومت
2-    شرایط رییس حکومت اسلامی
3-    چگونگی تعیین امام و رئیس حکومت اسلامی (بیعت) نصب امام معصوم (ع) از جانب خداوند، انتخاب رئیس در زمان غیبت امام معصوم(ع)
4-    حدود اختیارات و وظایف رئیس حکومت اسلامی
5-    شورا در نظام حکومت اسلامی
ج‌)    معاد:
1-    تحریر مفهوم تصوری معاد با اشاره به عقاید اقوام و ملل دیگر
2-    تصویر اجمالی معاد در قرآن
3-    جایگاه و اهمیت معاد در اسلام و قرآن
4-    عالم برزخ
5-    ثواب و عقاب در برزخ
د) استدلال قرآن کریم و روایات برای اثبات معاد:
1- نمونه هایی از معاد دردنیا
2- برهان حکمت الهی
3- برهان عدالت الهی
4- برهان غیبت (یا کمال خواهی)
5- تجرد روح- دلائل عقلی و نقلی آن
6- آثار اعتقاد به معاد در زتدگی انسان
7- پاسخ های قرآن به شبهات منکران معاد
8- معاد در دعاها و مناجات ها

>>:  2واحدنظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت