تشخیص 1

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با اکلوژن نرمال در مقابل مال اکلوژن:
    - اکلوژن نرمال، مال اکلوژن و تشخیص افتراقی:
        - خصوصیات اکلوژن و توپولوژی
        - Cuspal interdigitation
        - اوربایت
        - اورجت
        - توپولوژی اکلوزال
     تغییرات تکاملی در رابطه قوسهای دندانی:
        - تاثیر رویش مولر اول در رابطه مولرهای شیری
        - تکامل اکلوژن در مال اکلوژن CL I
        - تکامل اکلوژن در مال اکلوژن CL II
        - تکامل اکلوژن در مال اکلوژن CL III
2- آشنایی با اهمیت تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی:
    - مفهوم تشخیص در ارتودنسی
    - اصول تشخیص درارتودنسی
3- شناخت اتیولوژی مال اکلوژن‌ها:
    - اتیولوژی ناهنجاری‌های دندانی فکی
    - آشنایی با انواع کلاسیفیکاسیون‌های اتیولوژیک:
    - عوامل ارثی، عصبی عضلانی، استخوانی دندانی، نسج نرم، ترکیبی
    - عوامل اکتسابی:
     Prenatal (بیماریهای ویروسی و متابولیک مادر، رادیاسیون، داروها ،تروما، Postion جنین و تغذیه)
    - در حین تولد (عوامل نئوناتال، نحوه زایمان، طول مدت بارداری)
    - Posnatal
    - بیماریهای کودک (غدد مترشحه داخلی، تغذیه‌ای، عفونی)
        - تروما
- دندانی:
- دیرافتادن دندان شیری، اختلالات رویش، پوسیدگی، ترمیم‌های غلط، زود از دست دادن دندان شیری
- عادات
- فرنوم‌ها
- posture
- عوامل ناشناخته
4- آشنایی با معاینات بالینی و تهیه Observation:
    - Cursory examination (first consultation)
    - اطلاعات زمینه‌ای یا عمومی اطلاعات روانی اجتماعی
    - تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی
    - تاریخچه ژنتیک
    - تاریخچه رفتاری اجتماعی
    - نحوه رشد فیزیکی و تکاملی
    - معاینات خارج دهانی:
        - ارزیابی شباهت ‌های کرانیوفاسیال از رخ و نیمرخ
        - بررسی پیشانی، بینی، لب‌ها، چانه
        - معاینات داخل دهانی نسج سخت و نسج نرم
        - فانکشنال آنالیز وضعیت (Posture) سر
        - بررسی فانکشنال اکلوژن
        - بررسی فانکشنال TMJ
        - بررسی فانکشن تنفس، بلع، تکلم، جویدن
5- آشنایی با نحوه ارزیابی رکوردهای اکلوزال
    - تست‌های دندانی و رکوردهای اکلوزال
    - آنالیز فرم ارک و قرینگی:
        - Analysis of arch form (Shape analysis)
        - Dental arch width
        - Anterior dental arch length
        - Inter maxillary symmetry
        - analysis of transverse symmetry
        - Analysis of anterior posterior symmetry
    - آنالیز فضا:
        - Analysis of supporting zones
        - Prediction from proportionality tables
        - Combined radiographic- prediction table method
        - Space analysis in Mixed dention
        - Space analysis in permanent dention
        - Discrepancy calculation
        - Palatal height
        - Analysis of verticalplan
        - Bolton analysis
        - Analysis of apical base
    - رکوردهای فتوگرافیک:
        - انواع  نماها در ارتودنسی
        - آنالیزهای فتوگرافیک
    - انواع رادیوگرافی‌های مورد استفاده در ارتودنسی و آنالیز آنها:
        - Panoramic,  Hardwrist، پری‌آپیکال، اکلوزال، تکنیک‌های localization
        - رادیوگرافی‌های TMJ (لامینوگرافی، CT Scan, MRI و آرتروگرافی)
        - سفالومتری (لاترال , Oblique, P.A)


>>:  37 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت