تشخیص 2

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با تاریخچه و نحوه تهیه سفالوگرام
2- آشنایی با کاربرد سفالومتری در ارتودنسی
3-‌ آشنایی با طبقه‌بندی انواع آنالیزهای سفالومتری
4- آشنایی با روش ترسیم کلیشه سفالومتری و شناسایی شاخص‌های تشریحی
5-‌ آشنایی با ساختمان‌های تشریحی و لندمارکهای سفالومتریک اسکلت سرو صورت، بافت نرم، فارینکس، سیستم دندانی و مهره‌ها
6- شناخت امکانات و محدودیت‌ها در آنالیز‌های سفالومتری
7- شناخت خطا در سفالومتری لاترال و آسیب شناسی در رادیوگرافی سفالومتری
8- آشنایی با موارد کاربرد و محدودیت‌های سفالومتری در تشخیص و ارزیابی درمان
9- آشنایی با آنالیزهای نسج سخت:
-‌ Template. Sassuoni, Schwartz, McNamara, Wits, Wylie, Ricketts, Steiner, Down و آنالیزهای سفالومتری جدید
10- آشنایی با آنالیزهای بافت نرم
11- آشنایی با نحوه تعیین انحناء کرانیوسرویکال، ارتباط ساختمان‌های فارینکس، اندازه کام نرم، وضعیت زبان و استخوان‌های هایوتید از طریق سفالومتری
12- آشنایی با آنالیز سفالومتری P.A
13- آشنایی با نحوه استفاده از سفالومتری در بررسی تغییرات رشدی و تغییرات حاصل از نتایج درمانی VTO
14- شناخت N.H.P و کاربرد آن در سفالومتری
15- آشنایی با نحوه کاربرد رایانه در سفالومتری
16- آشنایی با مقالات جدید در ارتباط با سفالومتری


>>:  34 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت