تکنیک دستگاه‌های متحرک1

سرفصل های درس:
1- آشنایی با دستگاه‌های متحرک
2- آشنایی با دستگاه‌های فانکشنال
3- آشنایی با دستگاه‌های ترکیبی فانکشنال هدگیر
4-‌شناخت ترانس پالاتال آرچ ، لینگوال آرچ، Lip bumper            
5- آشنایی با دستگاه ‌های RPE
6- شناخت هدگیر (انواع، مکانیسم و عمل)
   7- آشنایی با دستگاه ارتوپدیک Face mask
 8- آشنایی با دستگاه چین کپ


>>:  25 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت