تکنیک دستگاه‌های متحرک2

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی عملی با قالب گیری و تراش قالب
2- Wire bending
3- ساخت انواع فنرها
4- ساخت آرک لبیال
5-  ساخت انواع کلاسپ‌ها
6- ساخت انواع Expansion متحرک
7- ساخت دستگاه فانکشنال فرمند
8- ساخت دستگاه فانکشنال Bionator
9- ساخت دستگاه فانکشنال Twin block
10-  ساخت دستگاه نایت گارد
11- ساخت دستگاه چین کپ
12- ساخت دستگاه Oral screen
13-  ساخت دستگاه Facemask
14- انجام Soldering, Welding ,فایلینگ سوهان رول Filling


>>:  17 ساعت – عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت