درمان ارتودنسی 1

سرفصل های درس:
1- آشنایی با نحوه انتخاب بیماران در ارتودنسی
2- آشنایی با اصول کشیدن دندان یا expansion آرک
3- آشنایی با اصول طراحی طرح درمان:
    - مشکلات پاتولوژی یا مشکلات تکاملی
    - تعیین اولویت مشکلات
    - انواع مکانوتراپی
4- آشنایی با طرح درمان برای بیماران دارای مشکلات اسکلتال:
    - روش‌های درمانی
    - اصلاح رشد
    -  درمان های استتاری ارتودنسی (camouflage)
    - تصحیح با جراحی (ارتوسرجری)
‌5- آشنایی با طرح درمان در موارد خاص:
    - ترتیب درمان دربیماران واجد مشکلات متعدد
    - بیماران دارای مشکلات سیستمیک
    - آنومالی‌های جراحات کندیل مندیبل


>>:  27 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت