درمان ارتودنسی 2

سرفصل‌های درس:
1- طرح درمان در Adolescence( انتهای دوره مختلط و آغاز دوره دندان‌های دائمی):
    - مشکلات نظم، Tooth size discrepancies
    - مشکلات عرضی، قدامی خلفی و عمودی
2- طرح درمان برای بالغین:
    - درمان Adjunctive در مقابل Comprehensive
‌    -  درمان های استتاری
    - ارتوگناتیک سرجری
    - طرح درمان برای مشکلات عمودی:
    - دیپ بایت- اسکلتال
    -  اوپن بایت:
    - اسکلتال/ قدامی
    - دنتال/ خلفی
    ‌ - کلاپس بایت
-  طرح درمان برای مشکلات عرضی:
    - ‌ لینگوال کراس بایت
    - ‌ ‌باکال کراس بایت
    -  اسکلتال
    - ‌ دنتال
-‌ طرح درمان برای مشکلات قدامی خلفی:
    - CL II:
    - دنتال
    - ‌ اسکلتال
    - دستگاه فانکشنال
    - ‌ دستگاه‌های ارتوپدیک (عریض کردن کام و دستگاه‌های خارجی دهانی)
    - درمان با دستگاه ثابت ( با و بدون کشیدن دندان)
    - ‌ جراحی
    - ‌CL III‌ :
    - دنتال
    - کاذب
    - اسکلتال
    -  درمان ارتوپدیک( فیس ماسک، Reverse chin cap و چین کپ)
    - درمان استتاری
    - ‌ درمان جراحی


>>:  34 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت