رشد و نمو 1

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با گامتوژنز میوز و میتوز
2- آشنایی با اسپرماتوژنز
3- آشنایی با اووژنز
4- آشنایی با نحوه لقاح ( Fertilization)
5- آشنایی با بلاستوژنز
6- آشنایی با نحوه تشکیل لایه جرم
7- آشنایی با نحوه ارگانوژنز:
    -  تغییرات ناحیه سفالیک
    -  تغییرات ناحیه احشایی (دهان اولیه، تغییرات زوائد حفره اورونازال)
    - ‌ رشد ونمو سیستم عصبی عضلانی
    - ‌ فیتوژنز
    -  استخوان و غضروف
8-‌ آشنایی با نظریات رشد
9-‌ مروری بر رشد و تکامل کرانیوفاسیال
10-‌ آشنایی با مفاهیم پایه‌ای رشد
11-‌ شناخت توالی تکامل
12-‌ آشنایی با رشد پایین
13-‌ آشنایی با کمپلکس نازوماگزیلاری
14-‌ ‌آشنایی با نوروکرانیوم
15-‌ آشنایی با رشد صورت و مبانی درحرکت دندان
16-‌ آشنایی با فرم و الگوی صورت
17-‌ آشنایی با طرح صورت انسان و تفاوت‌های طبیعی آن و اساس تشریحی مال اکلوژن‌ها
18-‌ آشنایی با تفاوت‌های نژادی فرم صورت
19-‌ آشنایی با روندهای کنترل رشد صورت


>>:  51 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت