رشد و نمو 2

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با نحوه تکامل دندان‌های شیری:
    -  رابطه اکلوزال
    - ‌ مولرها
    -  دندان‌های قدامی
    - ‌ اورجت واوربایت
    - ‌ کراودینگ و Spacing
2-‌ آشنایی با نحوه تغییرات ابعادی، افتادن دندان‌ها، انکیلوز و ناهنجاری‌های دندان‌های شیری
3-‌ آشنایی با دوران دندان‌های مختلط:
    - ‌ زمان وترتیب رویش دندان‌های دائمی
    -  تغییرات Transitional
    - ‌ تغییرات ابعادی
4-‌ آشنایی با ناهنجاری‌های دوران تبدیل دندان های شیری به دایمی:
    - ‌ مشکلات تعداد دندان‌ها
    - ‌ دیاستم و فرنوم‌ها
    - ‌ مشکلات رویش دندان‌ها


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت