شکاف لب و کام

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با اتیولوژی و پاتوژنز لب و کام
2- شناخت تقسیم بندی شکاف لب و کام
3- آشنایی با ملاحظات پزشکی اطفال در کودکان مبتلا به شکاف لب و کام
4- شناخت اختلالات بینی در بیماران شکاف لب و کام
5- آشنایی با رشد و تکامل صورت در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام
6- آشنایی با تکلم و اثرات شکاف لب و کام بر آن
7- شناخت Management این بیماران در سال اول زندگی
8- آشنایی با نحوه بیهوشی برای بیماران Cleft
9- آشنایی با نظرات مختلف در مورد توالی درمان‌های لازم در بیماران شکاف لب و کام
10- شناخت انواع Feeding plates
11- آشنایی با Early maxillary orthopedics
12- شناخت انواع جراحی‌های لب و روش‌های معمول انجام آن
13-  شناخت اشکالات شنوایی در بیماران Cleft
14- آشنایی با نحوه تکلم بیماران در سال اول زندگی
15-  شناخت Management بیماران  Cleft در کودکی
16- شناخت جراحی‌های کام، زمان و روش‌های جراحی وارزیابی فانکشن آن
17- آشنایی با نحوه تکلم و روش‌های مواجهه با مشکلات آن در بیماران شکاف لب و کام
18- آشنایی با مشکلات شنوایی و Management در بیماران شکاف لب و کام
19-  شناخت تاثیرات شکاف لب و کام در تکامل اکلوژن
20- آشنایی با نحوه درمان ارتودنسی در Mixed dentition
21-  شناخت Management بیماران شکاف لب و کام در Adolescence و Adult
22- شناخت طرح درمان ارتوسرجری
23- آشنایی با درمان‌های پروتز در این بیماران


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت