مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

زیبا سازی دندان ها بدون ارتودنسی

دکتر مهدی یزدان پناه
بیمارانی هستند که به دلایلی مایل به انجام ارتودنسی نمی باشند و در عین حال از ناهنجاری های دندانهای جلو رنج می برند. دندانهای عقب ( مولرها ) از نظر روی هم قرارگیری و اکلوژن شرایط خوب و مناسبی داشته و از نظر فانکشنال مشکلی وجود ندارد.
با استفاده از کامپوزیت ها وسرامیک ها به صورت بازسازی و ترمیم زیبا قابل انجام خواهد بود. البته مراحل انجا م کار براساس آگاهی های علمی و هنری ویژه ای باید پیگیری و برنامه ریزی شود.

همچون فرم شناسی و دانستن آنا تومی علمی دندانها؛ شناخت آناتومی هنری آنها یعنی قرارگیری مناسب و زیبا ی یک یا چند دندان با آ نچه در مجاورش قرارمی گیرد مثل فرم و رنـگ دندانهای مجـاور، شکل و رنگ لبها و چـهره ی بیـمار و همچنـین بکارگیری دانش و هنر رنگ شناسی و رنگامیزی که بدانیم دندانها و متریال مورد مصرف (کامپوزیت ها وپرسلن ها ) و نمونه های انتخاب رنگ چه رنگدانه هایی درخود دارند وتمایل رنگیشان به کدام رنگها ی اصلی می باشد و چگونه می توان با رنگامیزی ومخلوط کردن متریال موجود با هم در انجام رستوریشن هماهنگی رنگی با دندانهای مجاور را بدست آورد و نیزداشتن دانش کافی از چگونگی بهترین و جدیدترین روشهای انتخاب رنگ دندان در مطب و لابراتوار راهنمای بسیار مهمی خواهد بود تا متریال همرنگ با دندان اصلی را برگزینیم. آگاهی از پایه های دانش و هنر زیباسازی یعنی فراهم آوردن هماهنگی های زیبا با دندانها، لبها و چهره ها بسترخوبی در انجام زیباسازی می باشد.


همچنین شناخت علمی و هنری از چگونگی ساختار فیزیکو شیمیایی انامل و دنتین و آگاهی از تقلید همین ساختار در درون رزین های کامپوزیت و پودرهای پرسلن (یعنی دانستن فرایند ترنسلوسنسی) به ما کمک می کند تا در انجام رستوریشن جلوه های هماهنگ با دندانهای اصلی را نمایش دهیم.


زیباسازی بدون ارتودنسی- دکتر مهدی یزدان پناه- دندانپزشکی زیبایی

زیباسازی بدون ارتودنسی- دکتر مهدی یزدان پناه- دندانپزشکی زیبایی

زیباسازی بدون ارتودنسی- دکتر مهدی یزدان پناه- دندانپزشکی زیبایی

زیباسازی بدون ارتودنسی- دکتر مهدی یزدان پناه- دندانپزشکی زیبایی

زیباسازی بدون ارتودنسی- دکتر مهدی یزدان پناه- دندانپزشکی زیبایی


Preview image: 
-:  دکتر مهدی یزدان پناه

بازگشت به فهرست