مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

ازون در دندانپزشکی

درمان های آسان و بدون عارضه در دندان پزشکی از اهمیت ویژهای برخوردارهستند. به علت مزایای درمانی زیاد ازون ، اکثررشته های دندان پزشکی می توانند از مزایای درمانی آن استفاده کنند. ازون که در پزشکی. استفاده می شودمخلوط گازی حاوی 95-99.5 % اکسیژن و 0.05 -5% ازون خالص است. ازون خاصیت آنتی باکتریال، ضد عفونی کننده و التیام بخشی دارد. ازون برای درمان پوسیدگی های اولیه، استریل کردن حفرات، اندو،پاکت پریودنتال،بهبودی زخم، شستشو و پاک کننده دنچر ا ستفاده می شود. ازون به شکل موضعی یا ناحیه ای و به صورت گاز، مایع یا روغن ، استفاده می شود. هدف از ارائه این مقاله پراختن با جزییات بیشتر در مورد استفاده از ازون در دندان پزشکی می باشد.

Ozone in dentistry
Easy and uncomplicated treatments in dentistry are very important. Due to therapeutic advantages of ozone, many field in dentistry could benefit from ozone therapy. Ozone which is used for medical purpose , is a gas mixture comprised of 95-99.5% oxygen and 0.05 - 5% pure ozone. The use of ozone has been proposed in dentistry because of its antimicrobial , disinfectant and healing properties. Ozone has been applied for treatment of early carious lesions, sterilization of cavities, root canals, periodontal pockets, enhancing epithelial wound healing and as a rinse for the avulsed teeth or as a denture cleaner. The aim of this presentation is to evaluation in detail to application of ozone in dentistry.


Preview image: 
-:  دکترفاطمه احمدی متمایل- دکترپوراندخت داوودی
مطالب مرتبط:  راهي ساده جهت تشخيص افتراقي ودرمان ضایعات برجسته شایع مخاط دهان برای دندان پزشکان

بازگشت به فهرست