مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

وسايل محافظت شخصي و كنترل عفونت: مريم السادات هاشمي پور
بازسازي كامل دندان ها ، آسان يا مشكل؟: شروين صلصالي
بررسي آزادسازي عناصر و ارزيابي سميت سلولي سه نمونه از آلياژهاي پايه نيكل مورد استفاده در دندانپزشكي: محمدعلي صغيري
هيدروكسيد كلسيم بعنوان سمان لوتينگ موقت: محمدرضا صابوني
Procera پديده اي نوين در سيستم هاي تمام سراميك: سارا كوشا
تنظيم ارتفاع عمودي صورت براي پيشگيري از سايش و به قصد برقراري زيبايي دندانهاي پيشين: جمشيد صيادي (Vertical Dimension)
پيشگيري از اختلالات ناشي از پاسچر در دندانپزشكان و پرسنل دندانپزشكي: علي اصغر نورسته
ملاحظات ارگونوميك در دندانپزشكي ترميمي: جامعه نگر
بررسي ميزان شاخصهاي Caries free و dmft در كودكان پيش دبستاني شهر تاكستان در سال 1384: كتايون برهان مجابي
بررسي عملكرد و كارايي دوربينهاي داخل دهاني: بهروز افتخار
درمان «پوسيدگي هاي زودرس در كودكان: كتايون سالم (ECC)»
بررسي ميزان تأثير دهان شويه حاوي اسانسهاي گياهي (ايرشا) در جلوگيري از بروز دراي ساكت: علي حسين مسگرزاده
رابطه اكلوژن و موقعيت گردن در بيماراني كه براكسيسم دارند: اركيده رادمهر
بررسي تأثير طرح پروتز پارسيل انتهاي آزاد در ميزان تنش هاي ايجاد شده در فك: رسول اربابي كلاتي
پروتزهاي تلسكوپيك متكي بر پايه دنداني: كيميا عطار
تازه هاي تشخيصي – درماني بيماريهاي كليوي مزمن براي دندانپزشكان: پژمان وزيري
بررسي فراواني سرطان دهان در سطح استان گيلان طي سالهاي 1383-1375: مريم يزدي زاده
كاربرد ليزر كم توان در درمان سندرم اختلال دردناك عضلات فک:اميرمنصور شيرانی (MPDS)
حوادث حين درمان و روشهاي پيشگيري و درمان: ندا حاجي حسني
عوارض و پيامدهاي جانبي درمانهاي ارتودنسي: فهيمه فرزانگان