مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

اکلوژن برای پروفایل یا پروفایل برای اکلوژن:حسین بهنیا

دکتر حسین بهنیا

خلاصه:
با وجود این که از چند دهه اخیر پیشرفت های ارتوگناتیک سرجری توانسته است در درمان اکثر دفورمیتی های فک وصورت موفق باشد، بسیاری از بیماران با ناهنجاری های دندانی–فکی Class II در جامعه ما همچنان در سر گمی درمان های سلیقه ای می باشند. طرح درمان مناسب و مشترک ارتودنتیست-جراح ،دانش کافی از ارتو سر جری و توانایی استفاده از تکنولوژی های پیشزفته از اهم پیش نیازهای لازم در برخورد با این گونه بیماران است. چه بسا شروع درمان یک طرفه در بسیاری موارد ادامه درمان را به بن بست می کشاند. خارج کردن بدون مطالعه دندان ها، تلاش در ایجاد اکلوژن به قیمت زیبایی صورت و عدم پیش بینی میزان Stability متعاقب جراحی از جمله معضلات شایع در برخورد با این گروه بیماران می باشد که در این مقاله سعی می گردد چگونگی گریز از این گونه مشکلات جهت دستیابی به یک Profile و occlusionمناسب مورد بحث قرارگیرد.

Complementing occlusion and profile current best practice

Summary:
Orthodontic surgery is largely successful in treatment of patients with dentofacial deformities. Still, patients with skeletal class II malocclusion have not been offered the adequate care in our country.
Co-ordinated surgical orthodontic treatment plan, special knowledge of the surgical orthodontist and using advanced technology are the most implant keys to success. Camouflage orthodontic treatment by extraction of teeth may result in unesthetic profile or unstable occlusion.
In this paper the different treatment modalities to achieve proper occlusion and profile will be discussed

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست