مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

روش های جراحی ارتوگناتیک در شکاف لب و کام:علی حسنی

دکتر علی حسنی

خلاصه:
بیماران مبتلا به شکاف لب و کام که قبلآ به صورت ناقص تحت درمان قرار گرفته اند، معمولآ در دوران نوجوانی و بلوغ دچار عوارض ثانوی از قبیل مال اکلوژن ، عدم هماهنگی اسکلتال فکین، دندان های غایب،بدشکل و یا نا بجا ، فیستول های دهانی-بینی ، شکاف آلوئول و بد شکلی بینی cleft lip nose) )  می باشند.
الگوهای رشد و نموی کرانیوفاسیال نیز در این افراد فرق داشته و اغلب تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از روند طبیعی خارج می گردند. از جمله عوارض ثانوی در این افراد ناهنجاری های Dentoskeletal می باشد که شایع ترین فرم آن به صورت Midface Deficiency  بروز می کند.
هدف این مقاله بررسی و مقایسه میزان عود پس از جراحی ارتوگناتیک جهت جلو آوردن ماگزیلا ( Maxillary Advancement)
در بیماران مبتلا به شکاف و افراد طبیعی می باشد که با روش پیشنهادی آقای Posninck انجام گرفت.
انجام جراحی های ارتوگناتیک در این بیماران از نظر ارزیابی های قبل از عمل، وجود بافت اسکار و ممانعت آن در جلو آوردن ماگزیلا و افزایش درصد عود و همچنین خون رسانی قطعات استئوتومی شده ، تکنیک جراحی، روش فیکساسیون ، تغییرات بافت نرم، تاثیر بر تکلم و فانکشن Velopharyngeal  ،حتی ملاحظات بی هوشی ، با بیماران معمولی تفاوت دارد که به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

Orthognatic Surgery in Cleft Lip and Palate Patients

Summary:
Orthognatic Surgery in Cleft Lip and Palate Patients with cleft lip and palate malformation that have been partially or completely repaired present in adolescence or early adulthood with malocclusion,maxillomandibular skeletal alignment ,discrepancies,missing ,deformed of malpositioned dental units residual oronasalfistulas ,alveolar clefts,and nasal deformities .In adition ,deformities of the adjacent hard and soft tissue structures result in nasal and lip defects, midface hypoplasia and other defects. Craniofacial developmental patterns in cleft patient differ form noncleft , and affected on skeletal deformities .Midface deficiency is common on facial clefting disorders, especially those affecting the palate. Cleft palete surgery leaves areas of denuded palatal bone to granulated and the consequent scarring may result in underdevelopment and deformation of the maxilla.
 The aim of this paper is discussion and comparison of rate of the relaps after Orthodontic Surgery in order to move maxilla maxillary advancement (forward in cleft patient and ordinary) patient using the proposed method of Mr Posnick.
Problem related to orthodontic surgery in cleft patient including presurgical evaluations. Presence of scar tissue and rate of relapse, perfusion of segments, difficaltes of technique, bone graft, fixation, soft tissue changes, speech problems and velopharyngeal function, residual fistulas and aesthetic considerations are differ whit ordinary patient that discuss in this article.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست