مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

علل شکست درمان های ارتودنسی:داوود عطرکارروشن

دکتر داوود عطر کار روشن

خلاصه:
تعداد بیماران مراجعه کننده به مطب های تخصصی ارتودنسی جهت درمان مجدد رو به افزایش است. درمان اولیه در این بیماران به علت تشخیص نادرست طرح درمان نابجاي تکنیک غلط با شکست همراه بوده است. در این سخنرانی حدود پانزده مورد از بیمارانی که جهت درمان مجدد به مطب خصوصی ام مراجعه نموده اند مطرح و علل شکست درمان ها بحث خواهد شد و راهنمایی های لازم در خصوص انتخاب بیمار جهت دندان پزشکان عمومی ارائه خواهد شد.

Failure in Orthodontic Treatment

Summery:
The number of patients seeking orthodontic retreatment in specialist orthodontic clinic is increasing
Most of these patients are victims of improper diagnosis, treatment plan and techniques. In this speech fifteen patients who once undergone orthodontic treatment in GP's clinic requesting retreatment in my clinic will be presented and the causes of failure will be discussed on each case with necessary guidance and advice for selection of patients in their practice.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست