مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

فتوگرافی دیجیتالی در مطب ارتودنسی:امير محمدي

دکتر امیر محمدی

خلاصه:
با پیشرفت علم کامپیوتر امکان تهیه تصاویر فتوگرافی به صورت دیجیتالی فراهم گردیده با استفاده از دوربین های دیجیتالی ، اسکنر و دوربین های فیلم برداری می توان این تصاویر را تهیه نمود و در حافظه سخت کامپیوتر ذخیره نمود. در طی این سخنرانی مشخصات سخت افزارهای مورد نیاز جهت ذخیره تصاویر دیجیتالی ارائه خواهد شد و مقایسه ای بین چند دوربین دیجیتالی صورت خواهد پذیرفت

Digital photography equipments in orthodontic office

Summary:
With progress in computer , the possibility of preparing digital photographic images is obtained and also storage possibility is done. With usage of digital camera, scanner and handicam can prepare digital images and store them in computer hard memory. In this lecture , characteristic of hard ware that need for take and store of digital images will present and comparing between some different models of digital camera would done.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست