مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

محوریت نسج نرم درتشخیص و طرح درمان در ارتودنسی:مهتاب نوری

دکتر مهتاب نوری

خلاصه:
سابقه و هدف: امروزه تغییر قابل ملاحظه ای در مورد منطق اصلی در درمان های ارتودنسی و ارتوسرجری صورت پذیرفته است. بر خلاف نظریه Angle که به دنبال دستیابی به اکلوژن ایده آل زیبایی صورت نیز خود به خود ایجاد خواهد شدو نظریه امروزی مبنا را بر تفاوت ها می گذارد و وظفه ارتودنتیست ها ایجاد بهتری نتایج صورتی-دندانی به گونه ای است که بیمار توانایی تطابق روانی با تغییرات ایجاد شده را داشته باشد. این نتیجه تحت تأثیر عوامل فانکشنال و Esthetic قرار دارد که هر دو بسیار وابسته به نسج نرم سروگردن می باشند. درواقع پس از گذشت یک قرن است که ما آموخته ایم که نسج نرم نقش تعیین کننده ای را در تعیین محدوده درمان های ارتودنتیک و ارتوگناتیک به عهده دارد.
بنابراین هدف اساسی در طراحی طرح درمان برای مشکلات دندانی- صورتی تعیین و تشخیص محدودیت های تطابقی در نسج نرم، ارتودنتیست باید به مهندسی معکوس بپردازد او ابتدا باید محدودیت های خود را بداند و سپس تغییرات نسج سخت لازم برای به دست آوردن بهترین نتایج در نسج نرم را ارزیابی نماید.
از آن جائیکه ابزارهای مورفومتریک برای ارزیابی نسج نرم به خوی خصوصیات دندانی و اسکلتی طراحی نشده اندو امروزه باید تأکید بیشتر بر معاینات بالینی بیمار نمائیم و در نتیجه اهمیت کمتری برای آنالیز کست و رادیوگرافی سفالومتری به عنوان پایه ای برای تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی قائل شویم.  در این سخنرانی ابتدا به تفاوت های اساسی در تشخیص و طرح درمان امروزی و گذشته پرداخته و سپس به بررسی عوامل مؤثر در زیبایی صورت از دیدگاه نسج نرم می پردازیم. در پایان با توجه به مطالعات نسج نرم ایجاد شده در کشورمان تفاوت های موجود در خصوصیات نسج نرم در قوم ما در مقایسه با تحقیقات سایر کشورها عنوان خواهد شد.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست