مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

Morning Reportدر ارتودنسی (تشخیص وطرح درمان):ابراهیم مهرپرور

دکتر ابراهیم مهرپرور

خلاصه :
Morning report   در حقیقت واژه ای است که در دوره بالینی آموزش پزشکی مطرح است و طی این برنامه سعی می شود
دانشجو ، آموخته های تئوریک خود را طبقه بندی کرده و در تشخیص و طراحی درمان کیس معرفی شده به کار گیرد. در برنامه حاضر که به صورت یک سخنرانی ارائه می شود با الهام گرفتن از Morning report  یک برنامه باز آموزی جدید و ابداعی برای دندان پزشکان و متخصصان در زمینه تشخیص و طرح درمان تهیه گردیده است. لازم به ذکر است که نگارنده این lecture را در چند برنامه باز آموزی ارائه کرده و با استقبال شرکت کنندگان رو به رو شده است.

Orthodontic morning report

Summary:
In medicine, morning report is a program used to educate students that helps them in classification and using their ability in diagnosis and treatment of a presented case this new program is a  lecture  in orthodontic diagnosis and treatment planning for dentists and orthodontists.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست