مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

Growth modification:ماشااله خانه مسجدی

دکتر ماشاءالله خانه مسجدی

خلاصه:
نا هنجاری های استخوانی ، مشکلاتی هستند که در آنها قاعده استخوانی فک بالا و پایین با همدیگر تناسب ندارندو
3 روش برای تصحیح این مشکلات وجود دارد:
Growth modification / Camouflage / Orthognatic Surgery در بسیاری از مشکلات استخوانی این امکان وجود دارد که ب استفاده از رشد باقی مانده در دوره Preadolscent نا هنجاری را تصحیح و رشد باقیمانده را تعدیل کرد . روش درمان مشکلات استخوانی با استفاده از نیروهای ارتوپدی growth modification یا تصحیح و تعدیل رشد نام دارد.
2 اصل کلی و مهم در g.m حاکم است:
1- برای این که به توان رشد را تغییر داد شخص باید دارای رشد باشد.
2- از آنجا که g.m بر الگوی رشد تاثیر ندارد درمان می بایست تا توقف رشد بعد از دوره adolescent البته به میزان کمتر ادامه یابد.
در این مقاله سعی شده است که اندیکاسیون درمان در مشکلات   Cl IIو Cl III ، اپن بایت و دیپ بایت و اپلاینس هایبه کار رفته در هر مورد توضیح داده شود و کیس های درمان شده با هر روش نمایش داده شود.

Growth modification

Summary:
In skeletal problems ,the base of maxilla and mandible are not proportion.
There are three ways to treat skeletal malocclusion
 Growth modification
Camouflage
Orthognathic surgery
The treatment of skeletal malocclusion with orthodontic forces called growth modification
Two important principles apply to growth modification G.m is possible only in patients who are still growing actively Because g.m changes the expession of growth but has little or no effect on the underlying growth pattern, treatment must continue, at least at a reduced level, until growth is complete after adolescence.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست