مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

ملاحظات ارگونوميك در دندانپزشكي ترميمي: جامعه نگر

ملاحظات ارگونوميك در دندانپزشكي ترميمي

جامعه نگر
اكثر دندانپزشكان تجربه اي از درد در ناحيه گردن و كمر را احساس كرده اند. در دهه 1960 و به منظور كاهش استرس و خستگي دندانپزشكان و جهت افزايش كارايي آنها، دندانپزشكي چهار دستي رواج يافت. اما آمار حاكي از آنست كه نشستن دندانپزشكان در زمان درمان بيماران پس از ابداع دندانپزشكي چهار دستي، تأثير مهمي بر كاهش اين دردها نداشته است بلكه حتي گزارشات آماري نمايانگر افزايش اين دردها از 65% در سال 1946 به 81% در سال 2000 مي باشد.
در اين سخنراني به بررسي تغييرات فيزيولوژيك بدن كه به علت PSP(prolonged static posture) در ميان دندانپزشكان شايع است، مي پردازيم و اينكه چگونه اين تغييرات مي تواند به اختلالات عضلاني – اسكلتي ختم گردد. در نهايت با توجه به اهميت پيشگيري قبل از درمان به نكاتي پرداخته مي گردد كه رعايت آنها در زمان درمانهاي دندانپزشكي مي تواند منجر به كاهش دردهاي عضلاني دندانپزشكان گردد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست