مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

تنظيم ارتفاع عمودي صورت براي پيشگيري از سايش و به قصد برقراري زيبايي دندانهاي پيشين: جمشيد صيادي (Vertical Dimension)

تنظيم ارتفاع عمودي صورت (Vertical Dimension) براي پيشگيري از سايش و به قصد برقراري زيبايي دندانهاي پيشين

دكتر جمشيد صيادي
مقدمه و هدف : فرسايش سطوح اكلوزالي دندانها به مرور زمان، پس از رويش دندانهاي يك شخص روندي است كه از ميانسالي به بعد اثرات مخربتري روي تك تك دندانها و كلاً سيستم جونده ايجاد مي نمايد. اين روند تخريب اگر با از دست دادن دندانهايي در ناحيه قدامي همراه باشد شديدتر است. هدف، تقديم راهكارهاي پيشگيرانه براي تأمين ارتفاع از دست رفته و بازگرداندن V.D بيمار به موقعيت قبل از تخريب مي باشد.
روش و مواد : روش تقديمي در اين مقاله در دندانهاي موجود بيمار به صورت انله مستقيم كامپوزيتي همراه با ساخت پروتزهاي ثابت و متحرك صورت مي گيرد و در نهايت پس از باز كردن V.D به زيباسازي دندانها و اجراء طرح لبخند (smile design) مي پردازيم
نتايج و بحث و نتيجه گيري : در عصر جديد ارتباطات انسانهاي با هوش به اين نتيجه رسيده اند كه روابط اجتماعي و شغلي با ظاهر آرسته، موفق تر مي باشد، پس رويكرد آنها به تصحيح ظاهر صورت، روز به روز بيشتر احساس مي شود. در نتيجه، تنظيم و بازگرداندن ارتفاع عمودي (V.D) به طور صحيح و سپس زيباسازي دندانها مي تواند گامي مؤثر در تأمين نظر بيماران باشد. همچنين ترميم نقاط از دست رفته دندان در مراحل اوليه فرسايش با روش ساده ترميم با كامپوزيتها، به طور مستقيم راه پيشگيرانه اي جهت تخريب بيشتر دستگاه جونده و به هم خوردن ارتباط طبيعي عضلات صورت و كلاپس بيش از حد ارتفاع عمودي (V.D) مي باشد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست