مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

Procera پديده اي نوين در سيستم هاي تمام سراميك: سارا كوشا

Procera پديده اي نوين در سيستم هاي تمام سراميك

دكتر سارا كوشا
نياز بيماران براي بدست آوردن يك رستوريشن زيبا و همرنگ دندان كه بدون فريم فلزي باشد منجر به تهيه رستوريشن هاي تمام سراميك گرديد كه در عين تأمين زيبايي، سازگاري نسجي بسيار بالايي دارند. رستوريشن هاي تمام سراميك اوليه، رستوريشن هاي ضعيفي بودند و طي فانكشن به راحتي دچار Fracture مي شوند. طي 10 سال گذشته، تحولات زيادي در زمينه سيستم هاي تمام سراميك صورت گرفت كه در عين تأمين زيبايي استحكام بالايي حين فانكشن، هم براي نواحي قدامي و هم نواحي خلفي را تأمين مي كنند. يكي از سيستم هاي تمام سراميك جديد Procera نام دارد كه در ساخت آن از تكنيك CAD/CAM استفاده شده است. تحقيقات نشان داده است كه استحكام اين رستوريشن به حدي است كه مي تواند در برابر نيروهاي فانكشنال و پارافانكشنال در نواحي قدامي و خلفي دهان به خوبي مقاومت كند. همچنين انطباق مارژين بسيار خوبي داشته و در مقايسه با بسياري از سيستم هاي تمام سراميك ديگر، مقاومت در برابر سايش آن نيز بالاست. اين مقاله به معرفي خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و جنبه هاي زيبايي، محاسن و معايب اين سيستم پرداخته و مراحل كلينيكي و لابراتواري آن را بطور مشخص توضيح مي دهد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست