مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

بررسي خصوصيات كيست آنوريسمال استخوانهاي فك و صورت و عوامل مرتبط در مراجعين به بخش پاتولوژي دهان دانشكده هاي دندانپزشكي دانشگاههاي تهران و ش
شيوع ضايعات بافت نرم دهان و عوامل خطر مرتبط با آن در مردان بالاي 40 سال تهراني در سال 1384: سمانه رزاقي -محمد اسلامي -فرشتهه بقايي نائيني -پوريا م
تأثير ليزر Nd:YAG و ماده سيل و پروتكت بر روي ميكروهادنس عاج: فرزانه شيراني
بررسي اثر اسيد اچينگ سطحي بر Biaxial flexural strength سراميك هاي تقويت شده با كريستال هاي لوسايت وليتيوم ديسيليكات: تبسم هوشمند -شقايق پرويزي -عليرضا ك
تعيين شيوع پوسيدگي در كودكان 12 ساله شهر اصفهان توسط شاخص پوسيدگي هاي قابل توجه (SIC): شهرزاد جوادي نژاد
تقويت انكوريج در درمانهاي ارتودنسي: احمدرضا صفاري
بررسي وضعيت لثه (CPITN) افراد بالغ ديابتيك ايراني: سهيلا بخشنده
Ormocer ، گامي نوين در كامپازيت هاي خلفي: هنگامه صفرچراني
تصحيح لبخند با استفاده از روشهاي ساده ترميمي به جاي درمان ارتودنسي: الميرا جعفري نويمي پور
كاربردهاي كلينيكي راهبردهاي پيشگيري از پوسيدگي – مروري بر جديدترين شواهد: محمدرضا خامي -سمانه رزاقي
اهميت استفاده از ضدعفوني كننده ها در دندانپزشكي: مريم راد
ارزيابي روشهاي مختلف استريليزاسيون در دندانپزشكي: مريم راد
اندازه گيري فاصله بين كنديلي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان به كمك face bow: حميدرضا ذاكر جعفري-پويانژاد شمسي
بررسي ارتباط اختلالات عضلاني – اسكلتي ستون فقرات و اندامهاي فوقاني : محسن اميري
بررسي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندانهاي نهفته در فكين: مژگان قاضي
اندودانتيكس نوين: شهرام عظيمي
چگونگي و نحوه كنترل استرس در دندانپزشكي كودكان از لحظه ورود كودك تا زمان خروج او از مطب: محمدرضا شهرابي فراهاني
بررسي: زينب طالمي Root canal system در دندان هاي شيري
آموزش روشهاي تشخيص و درمان شكستگيهاي دنتوآلوئلر، فك و صورت: رضا خورشيدي-محمدمهدي بابانيا
پيوند سينوس با استفاده از استخوان بيمار و پودر استخوان مصنوعي نئو – اوس 1 : يك مطالعه ميكروراديوگرافي و بافت شناسي در انسان: شهرام نامجوي نيك