مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

تحولی نوین در تشخیص و درمان سه بعدی بیماران ارتودنسی تکنولوژی CBCT تحولی نوین در تشخیص و درمان سه بعدی بیماران ارتودنسی تکنولوژی CBCT

دکتر حمید عادلی نجفی | Adelinadjafi
محل نشر یا ارائه:  کنگره 8 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
بررسي كاهش سختي ميناي دندانهاي شيري و دائمي به وسيلة نوشيدني‌هاي اسيدي رايج در كشور توسط دستگاه Micro vicker’s hardness tester
مواد بی حس کننده سطحی
بررسی آماری آسیب دندانهای شیری و دائمی در کودکان تعدادی از مدارس تهران
ارزيابي اكلوژن در دوران دندانی شيري در كودكان 3 تا 5 ساله شهر تبريز
بررسي وضعيت تحليل استخوان آلوئول درنواحي با پوسيدگي هاي پروگزيمالي دنداني در كودكان 11-5 ساله مراجعه كننده به بخش دندانپزشكي كودكان دانشکد
مروری بر مواد و روشهای پالپکتومی در دندانهای شیری
مقایسه آزمایشگاهی دو روش دستي و چرخشي در آماده سازي كانال دندان هاي مولر شيري
صدمات اينترو‍ن در دندان هاي شيري و تاثير آن بر روي دندان هاي دائمي.
مراقبت های دندان پزشکی در بیماران مبتلا به spondyloepiphyseal dysplasia
دندانهای مولر شیری انکیلوز شده: تشخیص، درمان و پیش آگهی
دستور العملهاي فلورايد تراپي (يك مطالعه مروري)
مروری بر ارتباط بین عادت مکیدن غیر تغذیه ای و سلامت حفره دهان در کودکان زیر 3 سال
« بررسی ویژگی های سفالومتریک مال اکلوژن Class II Division 1 در کودکان 8 تا 12 سال »
بررسي ميزان اثر تخريبي اسيدهاي مختلف حاصل از تخمير مواد غذايي بر روي نسج ميناي دندان هاي شيري
اتیولوژی و درمان آسیمتری های صورت در كودكان
مقايسه سيستم هاي باندينگ توتال اچ وسلف اچ در دندان هاي شيري
یررسی میزان IQ در مبتلایان به شکاف لب وکام
درمان دندانپزشکی در بیماران مبتلا به به اکتودرمال دیسپلازی : گزارش مورد
گزارش مورد: هایپودنشیا در یک بیمار 5 ساله