مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

پرسلن تزريقی روی کليه آلياژهاي پروتز دندان
طراحي و wax up در پروتزهاي پارسيل
: مراحل لابراتواري ساخت پروتز ايمپلنتهاي دنداني(مراحل ساخت راهنماي راديوگرافي توسط تكنولوژيست دندان)
مراحل ساخت فانکشنال Stockli-type Activator
مراحل لابراتواري ساختن Only Porciline
ساخت پروتز های ماگزيلوفيشيال
دستگاه ميلينگ Ceramill جهت تراش بلوکهای زيرکونيا
نگرش نوين در طرح استفاده از ايندکس Index
Ball and Bar combination over denturesاوردنچرهاي متكي بر سيستم هاي نگهدارنده تركيبي بار و بال
مراحل لابراتواري آلتركست
: نحوه استفاده كامپوزيتهاي پيشرفته در ايمپلنت
ريلاينيگ اصولی با دستگاه Reline Fix
دستگاه پايان درمان با ورقه های Essix
انتقال FACE BOWبه انواع آرتيكولاتور
سيستم Triple Press
چگونگي انتقال اطلاعات كلينيكي به لابراتوار
بازسازی اکلوژن با استفاده از روکشهای موقت
بررسي مراحل آماده سازي يك پروتز كامل (دست دندان مصنوعي )
قوانین چیدن دندان در پروتز کامل
ايمپلنت های دندانی و اسپارک اروژن