مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

Connecting teeth to implants: Myth or Reality?
قدم به قدم طرح درمان بیماران بدون دندان با ایمپلنت
ترمیم دندانهای درمان اندو شده
ثبت روابط فکی و انتقال آرایش دندانها در پروتزهای متحرک دارای فریم فلزی و با محدودیت فضای بین آکلوزالی ؛ ارائه مورد درمانی
بررسی میکروبی مواد هیدروکلوئید برگشت ناپذیرضدعفونی شده با روش اسپری
ملاحظات زیبایی لبخند در درمانهای پروتزی
استفاده از لیزردر درمان التهاب اطراف ایمپلنت
قرار دادن ایمپلنت و ملاحظات پروتزی در ناحیه خلفی شدیدا آتروفیک مندیبل ، Bone Graft یا Nerve Lateralization
HIV: یک عامل اتیولوژیک هایپر پلازی پاپیلاری التهابی
ارائه مورد بریجهای FRC
FRC bridge: case report
بازسازی ناحیه قدام فک بالا بوسیله نوعی پروتز هیبرید تغییر یافته
سیستم های تمام سرامیکی Heat-Pressed
ارزیابی سه تا هشت ساله نتایج کلینیکی و میزان موفقیت شش نوع ایمپلنت در بیماران با بی دندانی نسبی
مطالعه مقایسه ای تطابق مارژین در روش ساخت کوپینک های Inceram
نقش متخصص پروتز در تشخیص سرطان دهان
بررسی انگیزه مراجعه افراد بی دندان جهت گذاشتن پروتز کامل متحرک به دندانسازان تجربی مشهد
پروتزهاي فك وصورت براي بازسازي ضايعات ناشي از سرطان تروما وژنتيكي (ملاحظات جراحي
بازسازی پروستودونتیک با ایمپلنت پس از ترومای دنتوالوئولاردر ماگزیلا
درمان پالاتال لیفت در بیمار بی¬دندان مبتلا به فلج عضلات کام نرم: گزارش یک مورد