مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

بررسی تأثیر زمان انجام Counter Torque و جابجایی ایمپلنت های کار گذاشته شده بر Integration آن ها در تیبیای سگ
بررسي مقايسه اي ماده Algipore باDFDBA جهت بازسازي استخوان كف سينوس به روش open sinus elevation
لیزر در جراحیهای پریودونتال
بررسی مقایسه ای اثرات دهانشویه های نانوسیل وکلر هگزیدین0.2% بر التهاب لثه
Peri-implantitis، بروز، شیوع، پیشگیری و درمان
کاربرد غشاهای آمنیوتیک در حفره دهان (مروری بر مقالات)
کاربرد لیزر در درمان های غیر جراحی بیمارهای پریودنتال
نحوه كنترل پرفوريشن غشاي سينوس ماگزيلا در حين درمانهاي :sinus lift مروري بر مقالات و گزارش يك مورد
كاربرد ليزرهاي كم توان در پریودنتولوژی
افزایش عرض ریج با استفاده از استخوان اتوژن : معرفی یک تکنیک جدید و محافظه کارانه
قرار دادن فوری ایمپلنت همراه بارگذاری هم زمان
Stem cells Therapy: Innovative Treatment of Periodontal Diseases
تا چه میزان می توان سطح ریشه را پوشش داد؟
افزایش بعد ریج به روش غیر جراحی قبل از درمان ایمپلنت
سرامیک هایnoncommercial biphasic کلسیم فسفات:
Peri-implantitis
Microscopically guided external sinus floor elevation (MGES) - a new minimally invasive treatment concept
زیبایی در دندانپزشکی ایمپلنت (مروری بر عوامل جراحی و پروتز)
بررسي هيستولوژيك استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند
بازسازی هاي ماگزيلوفشيال به همراه جایگذاری همزمان ایمپلنت