مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

جهت ارزیابی پیش از جراحی نواحی ایمپلنت CBCT استفاده ازرادیوگرافی
تاثیر تزریق داخل لیگامانی دگزامتازون در پیشگیری از درد پس از درمان اندو
مروری بر اثرات و عوارض جانبی انواع مختلف فیس بوهای غیر قرینه
ارزیابی کانین نهفته با استفاده از CBCT
بررسی چگونگي انجام درمان ريشه درمطبهاي دندانپزشكان عمومي در سال 1387 در شهر تهران
آناليز تنش پالپ متعاقب اعمال نيروهاي ارتودنسي؛ تحقيق سه بعدي به كمك روش المان محدود
بررسی تاثیر کاربرد تاخیری کامپوزیت و نیز بررسی اثر کاربرد دو لایه ادهزیو بر ریزنشت رستوریشن های کامپوزیتیOne-bottle
تاثیر فلوکسیتین بر بازسازی نقائص استخوانی جمجمه موش X
ارزیابی ناحیه گیرنده پیوند استخوانی
ارتقاء آموزش دستياري دندانپزشكي
مقایسه ویژگی های سفالومتریک مال اکلوژن های CLII Division1 وCLII Division2 در کودکان 8 تا 12 سال
Asymmetric head-gear: outer-bow length vs. expansion
بررسی اثرات سیستمیک زنجبیل دربهبود خشکی دهان در بیماران پس از پرتودرمانی
کاربرد CBCT در ارزیابی مفصل تمپورومندیبولار
اگمنتاسیون (بازسازی) افقی ريج آلوئول
ميني ايمپلنتها، انقلابي در درمان ارتودنسي
براکتهاي لينگوال، روشي جهت تعديل زيبايي، در درمان ارتودنسي
بررسی اثر روش های مختلف درمان پروتزی بر پیش آگهی درمان با ایمپلنت
عوارض ناشی از گرفت های استخوانی
ارزیابی تاثیر کاربرد ماده باندینگ عاجی و مینایی بر میزان ریز نشت فیشور سیلانت