مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

EPIDERMOLYSIS BUllOSA, a case report
LEUKOCYTE ADHESION DEFICIENCY SYNDROME (LADS) CASE REPORT
گزارش يك مورد سندرم نقص چسبندگی لوکوسیت( LADs)
بررسی مقایسه‌ای اطلاعات دندانپزشکان عمومی شهر همدان نسبت به موارد تجویز صحیح رادیوگرافی داخل دهانی و پانورامیک و فاکتورهای مؤثر بر آن در سال 1387
Multiple endocrine Neoplasia type 2B (MEN2B) (A case report)
گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی‌های متعدد اندوکرین نوع
Treatment methods of halitosis
روش‌های درمانی هالیتوزیس
Current conceps in the treatment of recurrent aphthous stomatitis
درمان‌های رایج آفت عود کننده دهان
Dermoscopy or epiluminescence microscopy of pigmented lesions: A valuable tool in the diagnosis of melanoma
درموسکوپی یا اپی‌لومینسنس میکروسکوپی ضایعات پیگمانته: یک ابزار با ارزش در تشخیص ملانوما
Evaluation of PFAPA Syndrome
بررسی سندرم PFAPA
بررسی و مقایسه سطح پراکسیداز بزاق در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی با گروه کنترل
Langerhance Cell Histiocytosis with primary oral manifestations
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به هیستیوسیتوزیس سلول لانگرهانس با علایم دهانی اولیه
Evaluation of relationship between DMFT and Depression indexes in patients with 18-25 years old
ارزیابی ارتباط بین شاخص DMFT و افسردگی در افراد 25-18ساله
كاربرد بيولوژي مولكولي در تشخيص ضايعات دهان