مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

درمان موارد سندرومیک در جراحی فک و صورت درمان موارد سندرومیک در جراحی فک و صورت

میترا میرمحمدی | Mirmohamadi
نمای دندان های قدامی، ناشی ازنقش سن و جنس نمای دندان های قدامی، ناشی ازنقش سن و جنس
جابجایی تصادفی سومین مولر فک پایین به فضای اینفراتمپورال: گزارش مورد
محل نشر یا ارائه:  مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد- سال 1389 دوره 34 / شماره 1 : 8-95.
پوسیدگی های دندانی و (Cone beam computed tomography(CBCT
عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی
مخاطرات بیولوژیک دندان پزشکی - کنترل عفونت مخاطرات بیولوژیک دندان پزشکی - کنترل عفونت

دکتر شکفته راد
بررسی ارتباط برخی از اختلالات اسپیرومتریک با غلظت متیل متاکریلات هوای لابراتوارهای ساخت پروتز متحرک دندان شهر همدان بررسی ارتباط برخی از اختلالات اسپیرومتریک با غلظت متیل متاکریلات هوای لابراتوارهای ساخت پروتز متحرک دندان شهر همدان
ویروس پاپیلوما، بهترین نشانه پیش بینی بقای بیمار کانسر دهان ویروس پاپیلوما، بهترین نشانه پیش بینی بقای بیمار کانسر دهان
احتمال بالاتر بیماری دهان دربچه های تحت مراقبت های ویژه
لیزر در دندان پزشکی لیزر در دندان پزشکی

محل نشر یا ارائه:  کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران
بررسی نتایج کارگاه های آموزش بهداشت و پیشگیری دندان پزشکی در مدارس و مهدکودک های تهران بررسی نتایج کارگاه های آموزش بهداشت و پیشگیری دندان پزشکی در مدارس و مهدکودک های تهران
اهمیت تشخیصی تفلس و پوسته پوسته شدن لثه ها اهمیت تشخیصی تفلس و پوسته پوسته شدن لثه ها
Tooth Born Distractor for Cleft Lip and Palate
The Effect of the Anterior Bite Plate on the Groth and Development of the Oral Cavity in Deep Bite patientsa
مقایسه روش های بلیچینگ خانگی و مطبی در دندان های زنده
حوریه نوروزعلیایی | Nowruzoliaei
درمان ليکن پلان دهانی اروزيو- آتروفيک با استفاده از ليزر کم توان
باکتری های پریودنتال تقویت کننده فعالیت ویروس ایدز باکتری های پریودنتال تقویت کننده فعالیت ویروس ایدز
نیازمندی های بهداشت دهان در سالمندان نیازمندی های بهداشت دهان در سالمندان
گزارش یک مورد نهفتگی چند دندان در ناحیه قدام فک پائین گزارش یک مورد نهفتگی چند دندان در ناحیه قدام فک پائین
ازون در دندانپزشکی