مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

بررسی تأثیر محل کاربرد هیدروکسید کلسیم بر pH و غلظت یون کلسیم محیط اطراف ریشه
مقایسه دو روش متفاوت بررسی هیستوپاتولوژیک واکنش بافت همبند موش صحرائی به دو نوع مینرال تری اکساید سفید و خاکستری
بررسی حباب در پرکردگی کانال با استفاده از رادیوگرافی داخل دهانی آنالوگ، دیجیتال و تصاویر CBCT
بررسي هيستولوژيک، رادیوگرافیک و کلینیکی ترميم پرفوريشن هاي مکانيکي ناحيه فورکيشن دندان هاي پرمولرسگ با استفاده از MTA خاکستري ، MTA سفيد و سمان پرتلند
اثر اسمیر لایر بر روی میزان ریزنشت آپیکالی در دوره های زمانی مختلف
مقایسه میزان موفقیت بالینی و پرتونگاری پالپوتومی مولرهای دوم شیری به روش سولفات فریک با استفاده از سمانهای زینک اکساید اوژنول و تری اکسید معدنی متراکم – مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
بررسي مقايسه اي ميزان ليكيج اپيكال بين دو تكنيك لترال سرد و Obtura II با استفاده از روش Fluid filtration
تقويت ريشه و ترميم تاج دندان هاي نابالغ صدمه ديده (به همراه چند مورد گزارش كلينيكي)
تأثیر کاربرد قبل از درمان پردنیزولون روی دردهای پس از درمان ریشه دندان
گزارش یک مورد درمان غیر جراحی فیوژن انسیزورهای ماگزیلا
مقایسه ریزنشت گلاس یونومر و مینرال ترای اکساید اگریگیت به عنوان سد تاجی در سفید کردن دندان های غیر زنده
تعیین میزان قطر تنگه آپیکالی متعاقب آماده سازی کانال با فایل های دستی نیکل تیتانیوم نوع K و فایل های روتاری نیکل تیتانیوم در دندان های کشیده شده انسان
درمان ریشه یک دندان مولر اول ماگزیلا با شش کانال
اثر سمی سه ماده شستشو دهنده کانال بر سلول های فیبروبلاست انسانی
اثر تجویز دهانی Tramadol ،Novafen و Naproxen بر درد بین جلسات اندو: double blind placebo-controlled clinical trial
بررسی نحوه عملکرد بزرگسالان شهر کرمان در مقابل درد دندان در سال 1388
دوبینی دو چشمی در اثر تزریق بی حسی در ناحیه اینفرا اوربیتال
مقایسه خروج دبری اپیکال حین استفاده از دو سیستم روتاری Race و Mtwo ، یک مطالعه آزمایشگاهی
گزارش يک مورد درمان ريشه دندان با آنومالي تکاملي (فیوژن)
کاربرد خمیر آنتی بیوتیک سه گانه (سیپروفلکوکساسین، داکسی سیکلين، مترونیدازول) در درمان دندان های دارای آپکس باز ، همچنين عفونت های مقاوم به درمان (گزارش مورد)