مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

واکسن های ضد پوسیدگی
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
آغاز دندان پزشکی پیش گیرانه:قبل از یک سالگی
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
ارزیابی تولیدات پژوهشی دانشکده های دندان پزشکی ایران از سال 2003 تا 2010
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
وضعیت مصرف محصولات تنباکو در میان دانشجویان سال چهارم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
بررسی فراوانی علايم روانی در بیماران مبتلا به سندرم سوزش دهان مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی زاهدان89-1388
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
جايگزين های سوكروز : نقش آنها در پيشگيری از پوسيدگی و بهبود سلامت دهان
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
بررسی میزان DMFT و رابطه آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در دانشجویان
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
ملاحظات بهداشتی دهان در بیماران دارای سندرم داون
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
تدابیر اندودنتیک در بیماران مصرف کننده بیس فسفونات
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
مروری بر معیارهای سلامت دهان و پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
بررسی میزان فلوراید آب آشامیدنی شهر تبریز و تعیین مقدار مورد نیاز آن
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
استفاده ازلیزردرتشخیص وپیش گیری ازپوسیدگی های دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
شناسایی پوسیدگی توسط Diagnodent
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
سلامت دهان در بیماران تحت کموتراپی
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
حذف پوسیدگی با لیزر
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
ارزيابی محيط ياددهی و يادگيری توسط دانشجويان دانشكده دندان پزشكی اصفهان
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
ارزیابی وضعیت سلامت لثه و دندان‌ها در دانش‌آموزان پسر 15-12 ساله مراکز آموزش ناشنوایان شهر اصفهان
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضد ویروسی عسل بر ویروس تب خال نوع
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی خطاهای تشخیصی ضایعات مخاط دهان وفک وصورت در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندان پزشکی مشهد در سال 88
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
بررسی شیوع اختلالات گیج گاهی فکی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دانشکده دندان پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۸۴
محل نشر یا ارائه:  کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی