مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

تهیه انواع فلپ و روش‌های بخیه زدن
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
انواع پین‌های داخل عاجی، مزایا و معایب
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
جراحی افزایش طول تاج دندان در نواحی استتیك
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
بافت نرم، کلید زیبایی: ملاحظات بافت نرم در اصلاح طرح لبخند
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
پرفوریشن: اتیولوژی، درمان و پروگنوز آن
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
مروري بر راديوگرافي ديجيتال در دندان‌پزشكي
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
پین‌های عاجی:failure احتمالی و روش مواجهه با آن
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
روی‌کرد درمانی و ارزیابی موفقیت یا شکست درمان در دندان‌های تروماتیزه قدامی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
نکات کلینیکی انتخاب سمان برای پست های پیش ساخته
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
Cone Beam CT: راهی به‌سوی درمان‌های موفق ایمپلنت
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
آموزش نحوه صحیح استفاده از MTA دربستن پرفوریشن‌های دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
کنترل و درمان avulsion دندان های دائمی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
معرفی عوارض حین جراحی مرحله اول ایمپلنت و راه های پیش‌گیری و کنترل آن
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
پست‌های پیش ساخته
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
استفاده از apical plug در دندان‌های نابالغ با آپکس باز
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
چالش‌هاي درمان پروتزكامل و مشكلات پس از تحويل آن
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
ملاحظات اندودانتيك در درمان‌هاي Restorative و Bleaching روش خارج كردن گوتا پركا بدون بر هم زدن سيل آپيكال
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
خطاهای قالب‌گیری در پروتزهای متحرک
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
Post &Core
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91
ملاحظات اندودنتیک در درمان‌های رستوراتیو و بلیچینگ
محل نشر یا ارائه:  کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران- اردیبهشت 91