برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - مقدمه

راهنمای پایان نامه تحصیلی

مقدمه
دانشجویان بایستی در طول دوران تحصیلی به گونه ای با چگونگی استفاده از کتابخانه ها و بررسی مقالات و مسائل پژوهشی و مراحل انجام یک تحقیق و نحوه تحقیق نگارش و تهیه گزارشات علمی آشنا شوند. تا در آینده بتوانند مسائل پژوهشی دیگری را با علاقمندی و به راحتی دنبال نمایند. ارائه پایان نامه خصوصاً نوع تحقیقی آن، جهت دریافت درجه دکتری، فرصت مناسبی است که دانشجویان در این موارد نیز توانایی های خاص را کسب کنند.
پایان نامه یک رساله یا کاری تحریر شده با حجم متغیر است که نتایج یا اطلاعات به دست آمده از یک بررسی یا تحقیق را ارئه و گزارش می کند، و به عنوان یک گزارش رسمی جهت دریافت درجه علمی به دانشکده تقدیم می شود. منظور از ارائه پایان نامه به عنوان رفع تکلیف نیست بلکه یک کار جدی برای رسیدن به یک سری اهداف مهم می باشد.


بازگشت به فهرست