برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - سوگندنامه

راهنمای پایان نامه تحصیلی

بسم الله الرحمن الرحیم
سوگندنامه پزشکی
اکنون که با عنایت و الطاف بیکران الهی و با بهره مندی از نعمت های بیشمار او دورۀ دکتری را به پایان رسانیده و در شرف پذیرفتن مسؤولیت خطیر پزشکی قرار گرفته ام از ذات مقدسش استمداد می جویم تا در انجام این وظیفۀ حساس لحظه ای کوتاهی ننمایم. در معالجه و راهنمایی بیماران آن طور که شایستۀ نظام مقدس اسلامی و مقام منیع انسانیت است سعی و تلاش کنم. قداست و معنویت طبابت را در تقویت روحیه و حفظ سلامتی بندگان حضرت احدیت مد نظر داشته باشم و از آلودن آن به اعراض ناچیز و ناپایدار مادی، هواهای نفسانی، و وسوسه های شیطانی اجتناب نمایم.
من در برابر قرآن کریم * به خداوند قادر متعال، خدایی که بر همۀ امور آگاه است و تمامی موجودات در قبضۀ قدرت اوست، سوگند یاد می کنم که به احکام مقدس اسلام و حدود الهی با دیدۀ احترام بنگرم. از خیانت و تضییع حقوق بیماران به طور جدی پرهیز کنم، نسبت به حفظ اسرار آنان جز در مواقع ایجاب ضرورت شرعی پایبندی کامل داشته باشم و خدا در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم.بازگشت به فهرست