مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

مدیریت و ارزش نیروی انسانی در جامعه کاری

فقط مقدمه
مدیریت و ارزش نیروی انسانی در جامعه کاری
مبحثی که آن را پیش رو داریم، بحثی مفصل و پویا در مورد مدیریت و ارزش نیروی انسانی در جامعة کاری می باشد. شاید کمی عجیب به نظر برسد که چه طور می توان یک بحث مدیریتی یا علوم انسانی را در غالب قسمتی از نیاز دندان پزشکی امروز ایران جای گذاری کرد ولی واقعیت این است که مراجعین و خوانندگان این مطالب اغلب از اعضای کارکنان یا هیئت مدیره های انجمن های مختلف دندان پزشکی می باشند. یکی از معضلاتی که اکنون گریبان گیر انجمن های دندان پزشکی شده، آمد و رفت افراد و نیروهای دندان پزشک در حیطه های سنی مختلف و در رده های متفاوت اجتماعی و اتفاقاً با توانائی ها و قابلیت های بسیار متفاوت و متنوع می باشد.
  این که آیا باید اجازه داد هر کسی پایش به انجمن ها و رده های کاری و مدیریتی باز شود، یا این که از میان این افراد باید اشخاصی را انتخاب کرد و خودِ سیستم مدیریت انجمن ها را بر اساس توانائی هایشان در زمان و مکان درست در جای صحیح قرار دهد و این که سیستم مدیریت انجمن به چه چشمی به این افرد نگاه می کند، سربازانی که به وقت خودش ( گاهی زودتر از زمان مناسب) تبدیل به درجه دار می شوند، با افرادی که به هر حال می آیند و می روند، و این که آیا باید گذاشت که کسی برود
  چه زمانی حضور این افراد غیر ضروری یا حتی مضر می شود، چه کسی تشخیص می دهد و تصمیم می گیرد که افراد حق رفتن دارند. ارزش این افراد چه قدر است؟ چه سرمایه گذاری روی آن ها شده و جای گزین کردن آن ها چه هزینه ای در بر دارد؟ چگونه باید افراد را برای باقی ماندن یا رفتن متقاعد کرد. ارزش جایگاه ها را چه کسی تعیین می کند و چگونه می توان جایگاهی را ارتقاء یا تنزل داد. همة این ها خوش بختانه به صورت کاملاً مدون و علمی در سراسر جهان تدریس می شود و هر کدام به صورت شاخه ای از علوم انسانی برای خود در حال رشد هستند.
  با این اوصاف، چرا ما دندان پزشکان در انجمن ها آن هم انجمن هائی که اغلب واژة علمی و صنفی و ... را یدک می کشند، آن قدر فله ای یا قیمی عمل می کنیم و از علم، فقط دندان پر کردنش را یاد گرفته ایم و این علوم انسانی و مدیریتی را قابل نمی دانیم، جای بحث دارد. شاید برخی از ما خود را فی نفسه و مادر زاد مدیر و عالم به علوم مدیریتی می دانیم، خوب نتیجه اش این است که می بینیم اصلاً اگر نحوة گزینش و مسئولیت سازی ما در این حد است، چه طور به خود اجازه می دهیم از سیستم و نظام و  وزارت خانه و ... ایراد بگیریم. البته قبول دارم که به علت تراکم کاری و دغدغةمعیشتی، علاقه و زمان چندانی برای فراگیری این علوم باقی نی ماند، ولی من سعی می کنم با استفاده از تعدادی از کتب مرجع و اساتید توانا، طی چند بخش مقالاتی را که مربوط به بحث حاضر می باشد در قالب تفکر انجمنی و انجمن داری ارائه کنم.
  امیدوارم با راهنمائی ها و نظرات دوستان بتوانم ایرادات مطالب حاضر را بر طرف کرده و با کم ترین اشکال، کارآمدترین مطالب را ارائه دهم. بدیهی است همراه با تمام مطالب، کتاب ها و مقالات مرجع آن ها نیز ذکر خواهد شد تا در صورت نیاز به مطالعة بیش تر، همکاران قادر به تهیة آن ها باشند.
 این بحث ادامه دارد.

Tags: 
تعداد نمایش ها: 1629
-: 
Zahedigolpaeigani, Arash دکترزاهدی گلپایگانی، آرش

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...