مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

تعویق وقت درمان

چرا دندان‌پزشكان وقت بيماران خود را كنسل مي‌كنند؟
امروز برو؛ فردا بيا!
بسيار اتفاق مي افتد بيماراني‌ كه با و يا بدون تعيين وقت قبلي براي معالجات دندان‌پزشكي مراجعه مي كنند علائم و نشانه هايي از بيماري‌ها را داشته باشند كه توجه خود و يا دندان‌پزشك را جلب كرده باشد. در برخي موارد دندان‌پزشكان علي‌رغم وقت قبلي كه براي بيمار در نظر گرفته‌اند و فرصت كافي كه دارند، به صرافت مي‌افتند كه كار بيمار را به تعويق بياندازند و زمان ديگري را در آينده نزديك براي درمان در نظر بگيرند. اما واقعاً در چه مواردي به تعويق انداختن وقت درمان جنبه ضروري دارد و شناخت دندان‌پزشكان درباره موارد واقعا ضروري و مواردي كه مي‌توان علي‌رغم وجود آنها اقدام به درمان كرد، تا چه حد است؟ 

دكتر عباس جوادزاده، فرامرز بابازاده و اميد اميربنده در پژوهشي علل به تعويق انداختن وقت تعيين شده قبلي توسط دندان‌پزشكان را مورد بررسي قرار داده‌اند. هدف اين بررسي اما  تهيه آمار و آناليز اطلاعات نبود و بيش از هر چيز به منظور شناسايي علل تأخير در معالجات دندان‌پزشكي توسط دندان‌پزشكان و سپس ارائه راهكار صحيح هنگام روبرو شدن با اين موارد، انجام گرفته است تا بتوان در مورد بايد و نبايدهاي به تعويق انداختن معالجات دندان‌پزشكي بيماران تصميم گيري كرد.
در اين پژوهش براي استفاده از تجربيات دندان‌پزشكان و تعيين مواردي‌ كه بايد از انجام معالجات دندان‌پزشكي صرفنظر نموده و وقت بيمار را به عقب انداخته‌اند، پرسش‌نامه اي در اختيار دندان‌پزشك متخصص و غيرمتخصص قرار داده شد. در اين پرسش‌نامه از دندان‌پزشكان خواسته شد كه مواردي را كه عليرغم داشتن وقت و فرصت كافي براي انجام معالجات دندان‌پزشكي وحتي تعيين وقت قبلي براي بيمار، از انجام درمان صرفنظر نموده و زمان درمان را به علت ظاهرشدن يك يا چند علامت و يا نشانه كه ممكن است مورد شكايت بيمار باشد يا نباشد، به زمان ديگري موكول نموده اند، ذكر نمايند.
البته موارد مورد نظر براي به تعويق انداختن وقت بيماران، بيماري هاي سيستميك شناخته شده اي كه نياز به ملاحظات دندان‌پزشكي دارند و با رعايت انها امكان معالجات دندان‌پزشكي مقدور مي باشد را شامل نمي‌شد. به علاوه مواردي كه بيماران به علت ظهور علائم و نشانه و يا ابتلا به بيماري ناتوان كننده يا آزاردهنده اي عليرغم وقت قبلي در مطب حضور پيدا نمي كنند و زمان معالجه آنان به تعويق مي افتد نيز مورد بررسي قرار نگرفتند.
پرسشنامه توسط هفتاد نفر از دندان‌پزشكان تكميل شد، كه  58 نفر آنها متخصص و 5 نفر دندان‌پزشك عمومي و 7 نفر دستياران تخصصي رشته هاي مختلف بودند. 16 نفر از همكاران با موردي كه ناچار شوند وقت درمان بيمار را به تعويق بياندازند مواجه نشده بودند، از طرفي با توجه به اينكه بعضي همكاران به دفعات و به دلايل گوناگون زمان معالجات دندان‌پزشكي بيماران خود را به تعويق انداخته بودند تعداد موارد به عقب انداختن زمان معالجه از تعداد پرسش‌نامه هاي تكميل شده بيشتر بوده و 146مورد را شامل گرديد.
اگر چه بسياري از موارد ذكر شده براي به تعويق انداختن وقت درمان در جهت اهداف تعيين شده نبودند ولي مواردي كه در جهت اين اهداف باشند و بتوانند در شناسايي مشكلات دندان‌پزشكان براي ارزيابي علائم و نشانه هاي ظاهر شده در بيماران كه ممكن است تشخيص خاصي هم براي آنها نداشته باشند كمك نمايد، زياد به چشم مي‌خورد.
برخي از دندان‌پزشكان وقت درمان را به علت داشتن بيماري‌هاي شناخته شده اي همچون بيماري دريچه قلبي، پرفشاري خون، بيماري خوني، صرع، هيستوسيتوز به تعويق انداخته بودند كه احتمالاً با داشتن دانش كافي در مورد رعايت ملاحظات دندان‌پزشكي براي آنان، كه مورد بحث ما نيست، شايد مشكل آنان حل مي شد. برخي ديگر عدم همكاري كودكان ، وقوع مشكلات فيزيكي كه شايد امكان نشستن و تحمل انجام معالجات را مشكل ساز عنوان نموده اند، را از علل به تعويق انداختن وقت بيمار ذكر كرده‌اند كه نيازي به توضيح آنها نيست. به هر صورت موارد گزارش شده در جهت اهداف اين پژوهش شامل هرپس راجعه لب، سردرد، تب، سرماخوردگي، تپش قلب، سرفه، زردي، عادت ماهانه، ضعف و خستگي، كاهش وزن، اضطراب، درد قفسه سينه، پرفشاري خون، هرپس حاد اوليه دهان، آبله مرغان بودند. شايعترين آنها هرپس عودكننده لب (28مورد) بود و سر درد (16مورد) و تب (14مورد) به ترتيب دومين و سومين علت به تعويق انداختن زمان درمان بيماران بودند. بدنبال آنها سرماخوردگي (10مورد)، تپش قلب (9مورد)، سرفه (8مورد)، زردي (8مورد)، عادت ماهانه و احساس ضعف و خستگي (هر يك 5مورد)، اضطراب و كاهش وزن (هر يك 4مورد)، تغييرات غدد بزاقي (3مورد) درد قفسه سينه (2مورد) و پرفشاري خون، هرپس حاد اوليه دهان، آبله مرغان و آفت (از هركدام يك مورد) علل بعدي گزارش شده را شامل گرديدند.
حال با توجه به مرور كتب و مقالات ارائه شده آيا واقعاً اين به تعويق انداختن و تأخير در درمان معالجات دندان‌پزشكي ضرورت داشته است؟ آيا صرفاً داشتن تبخال لب مانع انجام هرگونه معالجات دندان‌پزشكي است؟ آيا در دوره عادت ماهانه نمي توان معالجات دندان‌پزشكي را انجام داد و آيا سردرد و اضطراب و تپش قلب و احساس ضعف و خستگي كه همه مي توانند منشأ رواني و ثانويه به فشارهاي رواني معالجات دندان‌پزشكي باشند؛ مانع انجام معالجات دندان‌پزشكي اند و به همين ترتيب وقتي ديگر موارد گزارش شده اي را كه منجر به عقب انداختن وقت معالجه و تأخير در درمان شده اند را در نظر مي گيريم و با توجه به تجربه خود كه چقدر مجبور به اين امر شده ايم، به نظر مي رسد ارزيابي دندان‌پزشكان با آگاهي و شناخت كافي صورت نگرفته باشد. بعنوان مثال در 16بيماري‌ كه با سردرد براي انجام معالجه به مطب آمده اند؛ با توجه به اينكه دندان‌پزشكان صرفاً به عدم انجام معالجه دندان‌پزشكي اكتفا نموده و راهكاري به بيمار ارائه نكرده اند. بعيد است ارزيابي با شناخت كافي صورت گرفته باشد و مثلاً علت سردرد آنها مننژيت يا سكته و خونريزي مغز و گلوكوم حاد و پرفشاري خون شديد بوده باشد و بيشتر احتمال دارد سردردهاي آنها از نوع تنشي و ثانويه به اضطراب باشد و كافي است همانند اضطراب با آنها برخورد شود و اضطراب بيمار را كاهش داده و معالجات را انجام داد.
با توجه به منابع علمي، تصميم گيري دندان‌پزشكان در به تعويق افتادن وقت درمان تنها در مواردي كه بيمار دچار هرپس حاد اوليه، آبله مرغان و سرماخوردگي باشد، صحيح است و در موارد ديگرجاي بحث دارد.
زيرا به‌عنوان مثال شدت تب و سرفه و سردرد و ضعف و خستگي و اضطراب و نگراني بيماران در تصميم گيري مهم است نه حضور آنها، تپش قلب، درد قفسه سينه و احساس ضعف و خستگي و سردرد خود ثانويه به اضطراب اندو مي توانند قابل كنترل باشند و آفت و ليكن و هرپس لب تنها اگر در ناحيه تحت درمان باشند، ممكن است بتوانند محدوديتي ايجاد كنند.

مسلماً شناخت و آگاهي هر چه بيشتر، دندان‌پزشكان را قادر مي سازد تا از بسياري از موارد به تعويق انداختن وقت بيماران جلوگيري نمايند. اهميت اين مساله، همانطور كه در تجربيات اكثر همكاران مشاهده مي شود، در آن است كه به تعويق انداختن بيهوده وقت بيماران حتي اگر از ضرر اقتصادي آن براي دندان‌پزشكان صرفنظر نمائيم، گاه منجر به تأخيرهاي چندماهه بيماران در امر معالجات دندان‌پزشكي مي گردد كه آسيب هاي به واقع جبران ناپذيري به دندانها و استخوان فك و نسج نرم دهان وارد مي سازد و مثلا دنداني كه با يك ترميم ساده قابل معالجه بود را ممكن است حتي ديگر با معالجات اندودانتيكس هم نتوان درمان كرد و در دهان نگه داشت.

با توجه به كثرت موارد به تأخيرانداختن غير ضروري معالجات دندان‌پزشكي چون تبخال، سردرد، تپش قلب و اضطراب و عادت ماهانه و ضعف و خستگي عليرغم حضور بيماران در مطب، كه در اين بررسي مشخص گرديد و نظر به امكان مراجعه بعدي خيلي ديرهنگام بيماران كه حتي گاهي معالجه را غيرممكن مي سازد و از طرفي براي جلوگيري از خطرات احتمالي علائم و نشانه هاي پرخطري كه ممكن است بيماران از اهميت آنها آگاه نباشند، شناخت موارد فوق و نحوه برخورد دندان‌پزشكان با آنها ضروري به نظر مي رسد. اگر چه دندان‌پزشكان هر گاه براي يك و يا مجموعه چند علامت و نشانه اي كه در بيمار خود مي بينند تشخيص ندارند، بايستي وقت بيمار را تا تعيين نشخيص به تعويق بياندازند؛ ولي مسئوليت آنان، با اين برخورد پايان نمي پذيرد و آنان بايستي آگاهي و شناخت خود را نسبت به اين شرايط و علائم و نشانه ها بالا ببرند تا بتوانند تصميم گيري منطقي هم از بعد جلوگيري از خطرات احتمالي، هم براي بيمار و هم براي خود مثل انتقال عفونت و هم جلوگيري از تعويق انداختن وقت بيماران كه گاهي طولاني و غير قابل جبران است؛ جلوگيري نمايند.

سوتیتر: در بيماراني غير از آنهائي كه با سرماخوردگي، هرپس حاد اوليه، ابله مرغان مراجعه كرده بودند به تعويق انداختن وقت بيماران جاي بحث دارد.


Tags: 
تعداد نمایش ها: 6284
-: 
Shayanamin, Siamak دکتر شایان امین، سیامک

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...