مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران

مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران

دکتر آیرج کی پور - 23 اسفند 1390
گزارشی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان‌پزشکی ایران
*ناپایداری وضعیت در انجمن دندان پزشکی ایران، ریشه در هستی دو اساس‌نامه جدا از هم برای یک هیئت مدیره دارد و تا زمانی که راهی برای گشایش این پدیده شگفت آور پیدا نشود، بحران ساختاری و حقوقی در هر انتخابات خود را نشان خواهد داد.

*انجمن دندان‌پزشکی ایران دارای دو اساس نامه و یک هیئت مدیره است.
اساس‌نامه علمی آن بر اساس مصوبه سال 1370 شورای انقلاب فرهنگی نوشته شده است و زیر نظارت کمیسیون انجمن‌های وزارت بهداشت قرار دارد.
اساس‌نامه صنفی را کمیسیون ماده ده قانون احزاب نظارت می‌کند.
این دو اساس نامه، با هم جمع ناشدنی است و همواره چالش برانگیز. با این حال در انجمن دندان پزشکی ایران تا زمانی که قانون مداری و رعایت حقوق اساس نامه ای اعضاء روش‌مند نشده بود، به خاطر ناآگاهی گروه بزرگی از دندان‌پزشکان (حتی مدیران)  از ساختار و وظایف رکن‌های انجمن در هر اساس‌نامه، حقوق اساس‌نامه ای عضو و تفاوت ماهوی دو اساس نامه، چندان جدی گرفته نمی‌شد.
اولین اطلاعیه انجمن دندان پزشکی ایران روز انتخابات را 29 خرداد 1390  اعلام کرد.
به نام خدا
مجمع عمومي عادي و فوق العاده ( نوبت اول)
بدين‌وسيله به اطلاع اعضاء محترم مي رساند كه مجمع عمومي عادي انجمن دندان پزشكي ايران در ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخ 29/3/1390 در محل انجمن دندان پزشكي ايران واقع در تهران- ( گيشا) خ پيروزي غربي پ 90  برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
1-گزارش هيئت مديره
2- گزارش بازرسان
3- انتخابات هيئت مديره
مجمع عمومي فوق العاده نيز در ساعت 11 صبح روز يك شنبه مورخ 29/3/90  در آدرس فوق برگزار خواهد شد..
دستور جلسه :
اصلاح بعضي از مواد اساس‌نامه
تذكر:
-    جلسه مخصوص اعضاء انجمن دندان پزشكي ايران بوده و داشتن كارت عضويت يا كارت نظام پزشكي هنگام ورود به جلسه مجمع عمومي الزامي مي باشد.
-    حضور رأي دهندگان در مجمع عمومي الزامي بوده و رأي وكالتي پذيرفته نمي شود.
-    نامزد هاي عضويت در هيئت مديره و بازرسين مي بايست حداكثر تا تاريخ 25/03/90 تقاضاي خود را به دبير خانه انجمن تحويل نمايند.

این اطلاعیه روشن نکرده بود قرار است مجمع عمومی انجمن علمی تشکیل شود یا مجمع عمومی انجمن صنفی. اما « گزارش بازرسان» ( دو بازرس) متعلق به انجمن صنفی است!!
چون بنا به ساختار هر دو اساس‌نامه، بدون ذره ای استثناء، کار انتخابات به دور دوم می‌کشد، تاریخ برگزاری انتخابات دوردوم، روز 30 تیر 1390 تعیین شد.        
روز پنج‌شنبه 30 تیر 1390 همایش بیمارستان میلاد، به یاد ماندنی شد. حضور بیش از 1000 دندان پزشک در یک مجمع عمومی، در شرایطی که پیش از آن تعداد شرکت کنندگانِ در مجمع عمومی به یک سوم این رقم نمی‌رسید، هرچند اعضای انجمن را شگفت زده کرد ولی آمدن تعداد زیادی نماینده و ناظر از وزارت کشور و وزارت بهداشت نشان داد که کمیسیون‌های مسئول، انتظار حضور این تعداد دندان پزشک را داشته اند.
هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران، با توجه به نشانه‌هائی از افزایش اعتبار و دل‌گرمی دندان پزشکان به سازمان‌های اجتماعی خود، پیش از برگزاری مجمع عمومی تقاضای تغییر مکان برگزاری انتخابات را به سالنی بزرگ‌تر به کمیسیون های ذیربط داده بود که با آن موافقت نشد. بدین ترتیب از همان ابتدا مشخص بود که کمبود فضا چالش برانگیز خواهد شد.
در روز انتخابات، جمعیت زیاد و کمبود جا، نابسامانی‌هائی را به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تحمیل کرد،
مجمع عمومی در جو سنگینی از رقابت و کمبود فضا و زمان شروع شد.
هیئت مدیره انجمن گزارش بسیار ضعیفی ارائه کرد. هر چند این گزارش از گزارش هیئت مدیره در مجمع عمومی سال 86 کامل تر بود. اما دندان پزشکانی که به مجمع عمومی سال90 آمده بودند با دندان‌پزشکان سال 86 یکی نبودند.
گزارش «بازرسان» نیز با گزارش سطحی بازرس سال 86 قابل مقایسه نبود. با این تفاوت محتوائی که این بار، بازرسان خود نامزد عضویت در هیئت مدیره بودند و بیش‌تر نطق انتخاباتی ارائه دادند تا گزارش بازرسی.
یکی از به یادگار ماندنی‌ترین خاطره‌های مجمع عمومی30 تیر 1390 پذیرفته نشدن گزارش هیئت مدیره توسط مجمع عمومی بود. پس از خوانده شدن گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره و خزانه دار آن و در پی آن گزارش دو تن از بازرسان، مجمع عمومی بر خلاف سال‌های پیش به گزارش رای مثبت نداد. نتیجه انتخابات، پس از رد شدن گزارش هیئت مدیره نشان داد مجمع عمومی، با آگاهی، از پذیرش گزارش خودداری کرده است. زیرا در انتخاباتی که پس از گزارش‌ها انجام شد، سه تن از اعضای هیئت مدیره سابق از جمله رئیس هیئت مدیره برای دوره بعد برگزیده شدند. ولی بازرسان رای کافی نیاوردند.
حضور همه کاندیداها در رای‌گیری و شمارش رای در حضور شرکت کنندگان، نشان داد که تا زمان اعلام نتیجه شمارش رای، هیچ گونه اعتراضی به فرایند برگزاری انتخابات نشده است. پس از اعلام نتیجه رای‌گیری، تقریباً همه انجمن‌های تخصصی و گروه بزرگ و گسترده ای از نهادهای مردمی و شعبه‌های انجمن در شهرستان‌ها، پشتیبانی خود را از هیئت مدیره منتخب اعلام کردند - شور و گرایشی که تا کنون در هیچ دوره ای از فعالیت‌های سازمان یافته دندان پزشکان دیده نشده بود-
پس از اعلام نتیجه رای‌گیری، تعدادی از کاندیداهائی که رای کافی نیاورده بودند و جمعی از دندان‌پزشکان که نسبت به فرایند کار انتقاد داشتند، به کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت بهداشت شکایت بردند. خوب است گفته شود که دادخواهی حق قانونی هر شهروندی است ولی می‌بایست شکایت در همان نهادی بررسی شود که قانون مشخص کرده است. از نظر اساس نامه، چون مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیرنده در انجمن است، هرگونه شکایت از کار هیئت مدیره و روند برگزاری انتخابات، توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی بررسی می‌شود نه در کمیسیون های بیرون از مجمع عمومی.  
مجوز فعالیت هیئت مدیره جدید انجمن علمی از طرف کمیسیون ماده 4 مصوبه 262 – مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت بهداشت که مسئول نظارت بر حسن اجرای اساس نامه علمی است صادر می شود ولی این کمیسیون تا کنون ( اسفند 1390) سکوت کرده است.
صدور مجوز فعالیت هیئت مدیره جدید انجمن صنفی به عهده کمیسیون ماده ده احزاب است. این کمیسیون حدود 4 ماه پس از برگزاری انتخابات، بنا به نامه ای که در نشریات انجمن دندان‌پزشکی ایران چاپ شده است، مجمع عمومی و انتخابات انجمن صنفی را نپذیرفت و در نامه ای « صحت انتخابات و مجمع عمومی» را زیر علامت سوال برد و  به انجمن 3 ماه فرصت داد انتخابات را تجدید کند.
کمیسیون آئین نامه اجرائی ماده 10 احزاب در وزارت کشور مستقر است. متاسفانه گاهی در اسناد دندان‌پزشکی از جمله در نامه نگاری‌ها و نشریات، به اشتباه گفته می‌شود «وزارت کشور» از تایید انتخابات صنفی خودداری کرده است. به نظر می‌رسد لازم است مدیران انجمن و گردانندگان نشریات دندان‌پزشکی دقت بیش‌تری در کاربرد واژه‌ها داشته باشند و تفاوت بین یک کمیسیون با یک وزارت‌خانه درک شود.
‌ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در ‌وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده دادستان كل كشور.
2 - نماينده شوراي عالي قضايي.
3 - نماينده وزارت كشور.
4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته ‌قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند.
رای کمیسیون ماده 10 احزاب نهائی نیست و قانون گذار برای ضایع نشدن حق قانونی انجمن‌ها راه جبران خطای احتمالی کارگزاران را پیش بینی کرده است.
‌ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده (10) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي‌صادره قطعي است.
هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران تصمیم کمیسیون آئین نامه اجرائی ماده 10 احزاب را خلاف اساس نامه خود دانست و طبق ماده 13 قانون احزاب  برای داد خواهی به محکمه مراجعه کرد که پرونده توسط یک وکیل پایه یک دادگستری پی‌گیری می‌شود.
تا زمانی که کمیسیون ماده 4 وزارت بهداشت( انجمن علمی) نظر خود را اعلام نکرده است و یا نتیجه دادخواهی هیئت مدیره برای اثبات درستی انتخابات و قانونی بودن مجمع عمومی 30 تیر 1390 انجمن صنفی، مشخص نشده است، برابر تبصره ماده 16 اساس نامه انجمن علمی، هیئت مدیره فعلی عهده‌دار اداره انجمن خواهد بود.
این که سرانجامِ نتیجه شکایت هیئت مدیره از کمیسیون ماده 10 احزاب چه خواهد شد و یا کمیسیون ماده 4 وزارت بهداشت چه تصمیمی خواهد گرفت و هیئت مدیره فعلی انجمن در دفاع از حق اساس نامه ای مجمع عمومی 30 تیر ( آن طور که خود معتقدند) چه خواهد کرد، فرایندی است معنی‌دار که در تاریخ انجمن‌های ایران باقی خواهد ماند.
 

Tags: انتخابات انجمن دندان پزشکی, 30 تیر 1390, مجمع عمومی, اساسنامه علمی, اساسنامه صنفی
تعداد نمایش ها: 6779
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
خطاهای اساس‌نامه‌ای بازرسان انجمن
ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران
شرکت پرشور دندان پزشکان در تعیین سرنوشت حرفه

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...