مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
چگونگی پرداخت مالیات دندان‌پزشکان

چگونگی پرداخت مالیات دندان‌پزشکان

دکتر آیرج کی‌پور
1 تیر 1391

دندان پزشک وقتی از راه حرفه اش درآمدی به دست می آورد، برابر « قانون مالیات های مستقیم»، این درآمد مشمول مالیات مستقیم می‌شود. دندان پزشک اگر در خدمت شخص دیگرباشد( حقیقی و حقوقی) در این صورت مالیاتش بر اساس ماده 82 محاسبه می‌شود:

ماده 82:« درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر( اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است

دندان پزشکی که فعالیت آزاد دارد مالیاتش بر اساس « مالیات بر درآمد مشاغل»(فصل چهارم) تعیین می‌شود.
برای آن که دولت بتواند بر پایه ثابت مشخصی از مشاغل مالیات دریافت کند، طبق ماده 93آنان را به 3 گروه الف و ب و ج تقسیم کرده و موظف به داشتن اسناد و مدارک کرده است:  
ماده 96 «پزشکان و دندان پزشکان که دارای مطب هستند» را مشمول بند( ب ) می داند. قانون مالیات مشخص نکرده است اگر دندان پزشکی « دارای مطب » نبود و در یک درمانگاه پورسانتی کار می کرد، با توجه به معنای واژه «مطب»، در این صورت مالیاتش بر اساس کدام بند تعیین می‌شود. اگر این گروه را در بند ج قرار دهیم مالیات آنان نسبت به کسانی که دارای مطب هستند، کاهش می‌یابد. این کاهش به خصوص برای همکاران جوانی که به تازگی کار خود را آغاز کرده اند، قابل توجه است.
دندان پزشکانی که در جائی استخدام شده اند مالیات این بخش از فعالیت خود را بر اساس ضوابط محل استخدام خود می پردازند و پرداخت مالیات آنان تقریباً شبیه کارمندان دولت است، اما آن بخش از فعالیت آنان که مشابه دندان پزشکان آزاد است، مشمول همان مالیاتی می‌شود که دندان پزشکان آزاد ( هر چند این برداشت محل نزاع است و نظرات گوناگون).
دندان پزشکان چه مطب داشته باشند و چه نداشته باشند، می‌بایست میزان درآمد و مخارج خود را ثبت کنند.    دفتر دندان پزشکانِ دارای مطب پیچیدگی دفتر موسسات تجاری را ندارد. برابر ماده 19 «آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ... 12/4/84». دندان پزشک می بایست صورت خلاصه درآمد ها و هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آن ها تهیه و برابر رویه های متداول در امر حساب داری تنظیم نماید.  
دفتری را که اداره مالیات تعیین کرده است می‌بایست در محل کار  نگه داری شود تا اگر ماموران اداره مالیات مراجعه کردند بتوانند درستی نوشته های آن را تایید کنند. در تیرماه مالیات بر پایه همین دفتر تعیین خواهد شد.
علی الراس چیست؟ اگر دندان پزشک آزاد، دفتر مالیاتی نداشته باشد و یا در زمان تعیین شده اقدام نکند، میزان مالیات بر مبنای علی الراس تعیین خواهد شد.
برای تشخیص علی الراس، هم دندان پزشک هزینه و دشواری‌های زیادی خواهد داشت و هم اداره امور مالیاتی. زیرا برابر ماده 98 باید تحقیقات و بررسی لازم صورت گیرد و اطلاعات از منابع گوناگون جمع آوری گردد. مطب دندان‌پزشکی کوچک است و در آمد آن محدود و تعداد کارمندان اداره مالیات اندک. به نظر می‌رسد جستجوی راهی برای تفاهم، بهترین و خردمندانه‌ترین راه پرداخت مالیات در چنین وضعیتی باشد.
همه دندان پزشکان آزاد باید در تاریخ تعیین شده با مراجعه به اداره دارائی، اظهار نامه مالیاتی پر کنند. در این صورت از معافیت مالیاتی که میزان آن هر ساله مشخص می شود، برخوردار خواهند شد.
اعتراض به میزان مالیات تعیین شده:- مشمولان بند ج( صاحبان مطب) که دفتر اداره دارائی را به درستی تکمیل کرده اند مشکلی با میزان مالیات نخواهند داشت زیرا مبنای محاسبة میزان مالیات آنان بر مبنای اسناد صورت می گیرد.
اگر مودی، با مقدار مالیات موافق نبود، می تواند برای تعیین مالیات به اداره مالیات مراجعه کند. برابر ماده 170 قانون مالیات، مرجعی برای رسیدگی به هر گونه اختلاف که بین اداره مامور مالیاتی و مودی( مالیات دهنده) ایجاد می شود، با عنوان«هیئت حل اختلاف مالیاتی»  تعیین کرده است. دندان‌پزشک برای شرکت در این هیئت
می‌تواند خود شخصاً حاضر شود و یا وکیل قانونی خود را بفرستد.( البته با میزان در آمد مطب های معمولی، این روز ها دست مزد وکیل از میزان مالیات بیش‌تر می شود!!!).
هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل می‌شود: یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی. راًی دو نفر از سه نفر قطعی و لازم الاجرا می شود.
اگر دندان‌پزشک با رای هیئت بدوی حل اختلاف موافق نبود می تواند حداکثر تا 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض کند که در این صورت پرونده وی برای تجدید نظر به هیئت اختلاف تجدید نظر  فرستاده می شود. رای این هیئت قطعی و لازم الاجرااست.  

آغاز فعالیت حرفه ای و تاًسیس مطب: از تاریخ شروع به کار مطب، دندان‌پزشک 4 ماه فرصت دارد به اداره امور مالیاتی مراجعه و آغاز به کار مطب را اطلاع دهد. اگر دندان‌پزشک آغاز به کار مطب را اطلاع ندهد به خصوص در شهرهای کوچک، مامور اداره مالیات بنا به تشخیص خود تاریخی را برای کار مطب تعیین می‌کند و بر همان مبنا میزان مالیات که گاه غافل‌گیر کننده است، محاسبه می‌شود.
تبصره 2 از ماده 177 می گوید: «صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام تکالیف فوق در مهلت مقرر، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسائی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود.»
هر ساله سازمان نظام پزشکی بر اساس بعضی از مواد قانون مالیات مستقیم مانند ماده 100 و 154 و... برای پرداخت مالیات گروه پزشکی به توافق می‌رسد. در شرایط فعلی با توجه به وضعیت انجمن‌های صنفی به نظر می‌رسد قبول توافق سازمان نظام پزشکی با اداره امور مالیاتی، منافع اکثریت پزشکان را تامین کند. با این حال همیشه حق انتخاب برای پزشک برای گزینش شیوه پرداخت مالیات محفوظ است.


Tags: قانون مالیت های مستقیم, مالیات دندان پزشکان, دکتر آیرج کی پور
تعداد نمایش ها: 12866
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
عدالت مالیاتی
نامه تعدیل مالیات دندان پزشکان به نظام پزشکی
با وجود عدم تعیین تعرفه ها، مالیات پزشکان افزایش یافته است
مالیات و فرهنگ نظام مالیاتی، ویژگی های یک فرهنگ مالیاتی مطلوب
حقوق پزشکی | مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...