مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
ثبت تجاری مطب دندان پزشکی - شرکت حرفه ای دندان‌پزشکی

ثبت تجاری مطب دندان پزشکی - شرکت حرفه ای دندان‌پزشکی

دکتر شکفته راد- ارتودنتیست

نزدیک به 20 هزار دندان پزشک در کانادا پروانه مطب دارند که قریب 89درصد عمومی و 11درصد متخصص هستند. همچنین تعداد بیش از 22000 بهداشتکار دهان(2)، 2200 دندانساز (3) و 300 درمانگر دندانی (4) در کانادا مشغول به کار می باشند.  بیش از نیمی از مطب های دندان پزشکی و همچنین محل کار بسیاری از صاحبان مشاغل دندان پزشکی، به عنوان شرکت ثبت شده است. این که چرا بسیاری از دندان پزشکان کانادا ترجیح می دهند مطب خود را به عنوان یک شرکت به ثبت برسانند، به طور خلاصه -با استفاده از منابع مختلف- در اینجا مورد بحث قرار می گیرد تا شاید، نکات قابل استفاده ای برای دندان‌پزشکان ایرانی در این مطلب یافت شود. بدیهی است این نکات برای کشوری مطرح است که نه تنها قانون جامعی در زمینه های حرفه ای وجود دارد که طی سال ها، توسط کارشناسان خبره تدوین گردیده، بلکه «احترام به قانون» در تمام بخش ها نهادینه شده و قوانین و مقررات برای همه طرف ها، اعم از مجریان، مودیان و ناظران، ملاک و معیار سنجش ها و رفتارهاست، نه سلایق یا منافع شخصی و قبیله ای...
نکات ذکر شده در اینجا توصیه های حقوقی و قانونی نیست، بلکه تنها در جهت اطلاع رسانی و با هدف آموزش بیان می شوند.
شرکت حرفه ای دندان پزشکی
 شرکت خدمات دندان پزشکی(1)

ثبت رسمی محل کار دندان پزشکی به عنوان شرکت، بیشتر با هدف کاهش بار مالیات انجام می شود. به طور کلی، مزایای زیر برای شرکت‌های حرفه‌ای دندان پزشکی (1) قابل ذکر است:
1.  پایین بودن نرخ مالیات شرکت های کوچک  برای 500 هزار دلار اول درآمد سالانه در یک کسب و کارِ فعال(Active business income).
2.  معافیت مالیاتی سود فروش سهامِ سرمایه عمر (Lifetime capital gains exemption).
3.  امکان اخذ وام بدون مالیات (Tax-free loan) توسط دکتر، از شرکت خود.
4.  کاهش چشم‌گیر مالیات از طریق تقسیم درآمد (Income splitting) بین شرکا (اعضای خانواده)، با پرداخت یک «حقوق» منطقی و دادن «سود سهام» به اعضای بدون رای خانواده.
5.  استفاده از 10هزار دلار معافیت مالیاتی در تنظیم قرارداد استخدام (Employment agreement) با مزایای خاص(Tax free death benefits).
6.  کاهش مالیات بر املاک (Saving on estate administration taxes) با داشتن وصیتنامه دوگانه (Dual Wills): یکی در مورد تمام اموال جز سهام شرکت و دیگری فقط برای سهام شرکت.
7.  امکان برداشتِ مبالغی مشمول بخشودگی مالیاتی، با فروش انواع خاصی از بیمه عمر به شرکت.
8. امکان برقراری طرح بازنشستگی فردی (Individual pension plan).
دنتال تراپیست های در حال ادای سوگند
کاهش مالیات
در پایان سال مالی، به جای اعلام همه درآمد مطب، می توان بخش زیادی از آن را در شرکت باقی گذاشت و مالیات کمتری پرداخت. مبلغ باقیمانده مجددن در شرکت، سرمایه گذاری می شود و یا بین سهامداران تقسیم می گردد. بخصوص اگر پرداخت سهام به آن ها که درآمد کمتری انجام شود، ماجرا با تعویق یا کاهش مالیات زیادی خاتمه می یابد.

تسهیلات و تعهدات مالی

وقتی که کسی یک «شرکت» ایجاد می کند، در حقیقت یک شخص دیگر –جز خود- را ایجاد کرده است. خود دندان پزشک یک «شخص حقیقی» و شرکت او یک «شخص حقوقی» است. شخص ایجاد شده، می تواند سرمایه خود را داشته باشد، بدهی مجزایی داشته باشد، از سوی دیگران تحت تعقیب قانونی قرار گیرد و یا دیگران را تعقیب قانونی کند. در مورد تعهد و مسوولیت صاحبان سهام در قبال بدهی و ادعاهای مربوط به شرکت، «مسوولیت شرکا محدود است» و سرمایه های شخصی این افراد در قبال بدهی شرکت ضامن نیست. بدهی های مطب، در واقع به سرمایه های شرکت مربوط است که باید از آن طریق به طلبکاران و سایرین پرداخت شود و اموال اشخاص حقیقی سهامدار، درگیرِ این بدهی ها نخواهد شد.
هرچند طبق قوانین شرکت های تجاری در کانادا (ماده 92-1)، سهام‌داران معمولن در قبال فعالیت ها، قراردادها، تعهدات و یا بدهی های شرکت مسوول نیستند، اما استثناهایی نیز بر این قانون وارد است. برای مثال دادگاه‌ها در موارد خاصی (مانند کلاه برداری، عدم احترام به فرم شرکت، جانشینی(5)، سرمایه اندک...) می توانند نقاب شرکت را از روی سرمایه اشخاص بردارند. به علاوه، در مواردی ممکن است طبق «قوانین کسب و کار شرکت ها» (Business Corporations Act)، برخی بدهی ها برعهده سهامداران خواهد بود.
این موضوع، درباره «خدمات تخصصی دندان‌پزشکی» تفاوت دارد. تعهدات دندان‌پزشک در قبال درمان‌هایی که انجام می دهد، «نامحدود» است. ماده 3.4-1 قانون شرکت های تجاری کانادا (بخش 92-1) به صراحت می گوید که «تعهدات حرفه ای» محدود به سهامدارانِ شرکت تخصصی نیست. این قانون بیان می کند که اقدامات سهامداران، کارکنان، مدیران و کلیه دست اندرکاران مطبی که به صورت شرکت ثبت شده، به عنوان تعهد حرفه ای تلقی می گردد (3.4-2). منطقی است که این پیش بینی ها برای حمایت از حقوق مردم در مقابل درمان‌گرانی است که ممکن است مطب خود را برای فرار از تبعات درمان‌های نادرست، به ثبت برسانند. حتی اگر شرکت حرفه ای دندان پزشکی، عضوی از یک مجموعه تجاری بزرگ‌تر نیز باشد، سهامداران نمی توانند از «تعهدات حرفه ای» خود شانه خالی کنند. ولی در مورد تعهداتی که خارج از امور تخصصی باشد، قانون سکوت کرده است. تامل در برخی مواد قانونی (3.4-1 و 92-1) نشان می دهد که تعهدات سهامداران شرکت دندان پزشکی، در قبال فعالیت های غیرمرتبط با امور تخصصی، «محدود» است. مثلن امضای قرارداد اجاره، وام بانکی، استخدام یا خاتمه همکاری کارکنان، خرید و فروش یا اجاره تجهیزات محل و امثال آن، می تواند از شمول «تعهدات فردی» خارج باشد. اساسن، هرچیزی که دندان پزشک خارج از ارائه خدمات تخصصی خود انجام دهد، می تواند تعهدات محدودی برای او و سهامداران شرکت ایجاد کند. یک دندان پزشک باتجربه، در شرایطی که کنترل شرایط آسان نیست، بیمه را مدنظر قرار می دهد.
شرکت حرفه ای دندان پزشکی
نکات بازدارنده
لازم نیست همه دندان پزشکان مطب خود را به عنوان شرکت به ثبت برسانند. این کار در صورتی مفید است که دکتر درآمد سالانه خوبی داشته باشد، دارای اعضای خانواده ای باشد که بخواهد درآمدش را با آن ها تقسیم کند و یا درباره فروش مطب خود فکر کند. برای ثبت مطب به عنوان یک موسسه، موانع زیادی وجود ندارد، اما بهرحال پرداخت هزینه های قانونی و حسابداری و همچنین صرف زمان برای انجام امور ثبتی، بازکردن حساب بانکی، جابجایی مالکیت سرمایه مطب به شرکت و تقبل تعهدات مطب (اجاره، وام، کارکنان...) از سوی شرکت، مستلزم زحمات و اقدامات زیادی از سوی دکتر است.

ثبت شرکت توسط دستیاران

برخی دستیاران دندان پزشک، برای استفاده از بخشودگی مالیاتی، اقدام به ثبت «شرکت تجاری خدمات شخصی» (6) می کنند. اگر یک دستیاردندان‌پزشک به سادگی شرکتی ثبت کند و در قالب شرکت به ارائه خدمات خود به دندان‌پرشک ادامه دهد، شرکت مربوطه از منافع پایین بودن میزان مالیات برخوردار نخواهد شد. این موسسه که «شرکت تجاری خدمات شخصی» خوانده می شود، نوعی از کسب و کار است که یک نفر، خدماتی را با عنوان شرکت انجام می دهد. نوعن، یک دستیار دندان پزشک می تواند کار خود را به صورت شرکت ثبتی ارائه کند و به استخدام یک دندان پزشک درآید. در این صورت، شرکت حرفه ای، به جای خود شخص، متعهد ارائه خدمات به دندان پزشک خواهد بود (این دستیار به نام «کارمند شرکتی» خوانده می شود). در چنین رابطه ای، سه نوع شخص درگیر خواهند بود: (1) دندان پزشک، (2) شرکت حرفه ای دندان پزشکی و (3) دستیار دندان پزشک (کارمند شرکتی) که به جای شرکت، خدماتی را به دندان پزشک ارائه می کند. «کارمند شرکتی» باید یک «سهامدار » شرکت دندان پزشکی مربوط به دکتر نیز باشد و یک سهامدار، کسی است که حداقل 10درصد سهام ثبت شده را مستقیم یا غیرمستقیم مالک باشد و همچنین به عنوان یک مدیر یا کارمند یا شریک نسبت به شخصی که مورد خدمت قرار می گیرد (دندان پزشک) خواهد بود. حال اگر یک دستیار –بدون شرکت- به عنوان کارمند تلقی شود، پس شرکت حرفه ای دندان پزشکی او نیز مشمول تخفیف مالیاتی نخواهد شد. در اینچنین مواردی یک استثنا وجود دارد: اگر شرکت دندان پزشکی بیش از 5 کارمند تمام وقت را استخدام کند، تخفیف مالیاتی خواهد داشت...

  1.    Dentistry Professional Corporation
  2.    dental hygienist
  3.    denturist
  4.    dental therapist 

  دنتال تراپیست ها ("Dental therapist" or "Oral Health Practitioner") یکی از حرفه های واسط دندان پزشکی (Mid-level dental provider) در کشورهای انگلیس، امریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا، افرادی هستند که با داشتن مدرک پرستاری و ترجیحن با تجربه‌ی کار در مراکز دندان پزشکی، پس ازگذراندنِ یک دوره 2 تا 2ونیم ساله، می توانند درمان های دندان پزشکی خاصی را زیر نظر یک دندان پزشک، برای کودکان و بالغین انجام دهند. این درمان ها در گذشته محدود بود اما در حال حاضر به اغلب حوزه های دندان پزشکی گسترش یافته است، مانند بیحسی لوکال، ترمیم، تمیزکردن دندان ها، کشیدن دندان، گرفتن رادیوگرافی، همچنین سیلانت و پالپوتومی کودکان. ضوابط و مقررات مربوط به این افراد در مناطق مختلف متفاوت بوده و وظایف و اختیارات ایشان تابع قوانین کشور و منطقه محل کار است.

  5.    alter ego
  6.    Personal Services Business Corporation
  Dental Health Services in Canada  | Facts and Figures 2010 | Canadian Dental Association (Dental_Health_Services_in_Canada_June_2010.pdf)

  DENTAL PROFESSIONAL CORPORATIONS
  Rule 1. Corporations; Dental  |  Name of corporation

  Sec. 1. (a) Any dental professional corporation whose name does not contain the words "professional services corporation" or "professional corporation" or an abbreviation of those words so named before September 1, 1983, the effective date of IC 23-1.5, is hereby grandfathered and need not contain these words.

  (b) The purpose of the name of a dental professional corporation is primarily to identify that corporation and should not be named as to be a means of false and misleading advertising.

  (c) Only a professional corporation in which all shareholders are dentists licensed under IC 25-14 may use the term "dental" in its corporate name.

  (d) Any dental professional corporation must prominently display its name at each place of business and/or professional practice. (State Board of Dentistry; Apr 11, 2001)

  Applications and renewals
  Sec. 2. Dental corporation applications and renewals shall contain:

  Name and home address of each incorporator.
  Professional license number of each incorporator.

  (State Board of Dentistry; Apr 11, 2001)


Tags: ثبت تجاری, مطب دندان پزشکی, مالیات دندان پزشکان, ثبت شرکت ها
تعداد نمایش ها: 14417

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...