مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

توصیه های بهداشت جیوه در دندان پزشکی ADA COUNCL ON SCIENTIFIC AFFAIRS

WWW.michigan.gov/deg/1,1607,7-135-3585-4127-4175-11751-00-html
REF: JADA, VOL,134,November 2003:9-1498

 انجمن دندان پزشکی امریکا مدتی بسیار طولانی است که بر اهمیت رعایت بهداشت و کار صحیح با جیوه برای سلامت کارکنان حرفه دندان پزشکی تاکید کرده است. شورای علمی انجمن دندان پزشکان امریکا در سال 1999 توصیه های بهداشت جیوه را به منظور ارایه راهنما به دندان پزشکان و دستیارانش به تصویب رساند تا آن ها بتوانند جیوه و آمالگام دندان پزشکی را بدون خطر به کار ببرند. هم اکنون این توصیه های بهداشت جیوه توسط شورای علمی وسعت بیش تری یافته است تا موارد تصویب شده قبلی را به روز نماید

مرور کلی over view
در این گزارش علاوه بر بحث در باره مبادی ورود (sources) جیوه در مطب دندان پزشکی و ملاحظات مهندسی مطب،‌ به کار گرفتن توصیه های بهداشتی هنگام کار با آمالگام در طی آماده کردن و به کار بردن شرح داده می شود. اطلاعات جدید در این گزارش شامل نحوه مواجه شدن با جیوه ریخته شده در محیط کار است.
اهمیت موضوع در کار دندان پزشکی: practice implications
این توصیه ها به این منظور ارایه می شوند که راهنمایی باشند برای کارکنان حرفه دندان پزشکی تا در جهت تامین سلامت کسانی که با آمالگام سرو کار دارند به کار برده شود و همین طور رها شدن جیوه و بخار آن در محیط دندان پزشکی به حداقل برسد.
انجمن دندان پزشکی امریکا مدت های طولانی است که به اهمیت رعایت صحیح بهداشتکار با جیوه برای سلامتی کارکنان حرفه دندان پزشکی پی برده است. به منظور به روز کردن (UPDATE) توصیه های تصویب شده، در سال 1999 توسط شورای علمی انجمن دندان پزشکی امریکا، این موارد وسعت بیش تری یافته تا به ارایه یک راهنما به دندان پزشکان بپردازد و بر این اساس آنان بتوانند از سلامت کلیه کارکنان مطب دندان پزشکی که با جیوه و آمالگام کار می کنند اطمینان یابند و همین طور انتشار جیوه در محیط کار به حداقل برسد. منظور از ارایه این توصیه ها ایجاد استاندارد کار یا الزامی هایی نیست که حتماً‌ باید در تمام موارد پیروی شوند.
توصیه های روزآمد کنونی:
 از طرح یا قالب (Format) جدید استفاده شود تا اطلاعات بیش تری قابل دستیابی باشد.
- توصیه می شود در اطاق کار دندان پزشکی که ممکن است ذرات جیوه پخش شود از فرش استفاده نکنید.
- اطلاعات بیش تری درباره نحوه کار و جمع آوری ذرات جیوه ریخته شده به کارکنان داده شود.
انجمن دندان پزشکی امریکا (ADA) در فوریه 2003 (بهترین نحوه مواجهه با ضایعات آمالگام) را منتشر کرد. ADA BMP Management practices for Amalgam Waste که در آن دندان پزشکان موکداً خواسته شده که ADA BMP3 و هر چه را که توسط انجمن های محلی و ایالتی خودشان توصیه شده رعایت کنند. مطالب ADA BMP3 روی وب سایت ADA با آدرس
WWW.ada.org در قسمتی که فقط برای اعضا است به صورت online، قابل دستیابی است. خوانندگان علاقه مند همینطور می توانند با فرستادن email به آدرس [email protected]  یا تماس با تلفن رایگان ADA با خروجی 1-312-440-2878- یا EXT.2878 یک کپی از این دستورالعمل را دریافت نمایند. از دندان پزشکان مصرانه درخواست شده که در برنامه های آموزش بهداشت جیوه، دستورالعمل های ADABMP3 در نظر گرفته شود.
چگونگی تماس با جیوه در مطب دندان پزشکی
کار کنان مطب دندان پزشکی از راه های زیر در معرض تماس با جیوه قرار دارند. از راه تماس مستقیم پوست با جیوه یا آمالگام تازه آماده شده و یا بخار جیوه. ای وضعیت ممکن است در اثر موارد زیر ایجاد شود.
ریختن تصادفی جیوه در مطب، بد کار کردن آمالگاماتور، نشت کپسول های آمالگام، مخلوط کردن آمالگام،‌گذاشتن و متراکم کردن آمالگام،‌پرداخت پر کردگی آمالگام، بخار جیوه از طریق قلم های آلوده به آمالگام، نگهداری اضافات آمالگام یا کپسول های استفاده شده در ظروف درباز،‌ بد کار کردن وسیله انتقال جیوه از مخزن مربوط به جیوه فله (mwrcury dispensers) هر چند ADA مخالف مصرف جیوه به صورت مخزنی (bulk elemental mercury) است.
GENEALMERCURY HYGIFNE RECOMMENDATIONS 
توصیه های عمومی بهداشت جیوه
- به کلیه کارکنان مطب دندان پزشکی که با جیوه و آمالگام سر و کار دارند، خطرات بالقوه بخار جیوه و لزوم رعایت صحیح موارد مربوط به بهداشت جیوه، آموزش داده می شود.
- قبل از ترک محل کار،‌لباس کار روزانه را از تن خارج کنید.
مهندسی محل کار دندان پزشکی: OFFICE ENGINEERING
- در محلی با گردش هوای خوب که هوای تازه وارد شده و هوای محل کار به خارج رانده می شود،‌ کار کنید. اگر سیستم های تهویه در محل کار استفاده می شود باید فیلتر های این سیستم ها به صورت دوره ای عوض شوند.
- طراحی صحیحی را برای محل کار در نظر بگیرید که جیوه ریخته شده به آسانی کنترل شود و به خوبی قابل تمیز کردن باشد. پوشش اتاق ها بایستی غیر قابل جذب،‌ بدون درز و یکپارچه باشد تا راحت بتوان آن را تمیز کرد. شورای علمی انجمن دندان پزشکی امریکا استفاده از فرش را در محل کار دندان پزشکی و جایی که ممکن است جیوه به طور اتفاقی ریخته شود، توصیه نمی کند. رفع آلودگی فرش ها با مواد شیمیایی موثر نیست چرا که ذرات ریز جیوه می تواند به داخل آن نشست کند و از دسترس ماده شیمیایی رفع کننده آلودگی دور بماند. برداشتن کامل فرش ها ممکن است تنها راه اطمینان از رفع آلودگی با جیوه باشد.
- به طور دوره ای هوای محل کار را از نظر میزان بخار جیوه مورد اندازه گیری قرار دهید. این کار می تواند به وسیله بج های دوزیمتری (dosimeter badge) یا آنالیزهای بخار جیوه برای ارزیابی سریع،‌ پس از ریختن اتفاقی جیوه یا تمیز کردن آن انجام شود. در حال حاضر از نظر OSHA یا (Safetry and heath administration occupational) میزان استاندارد بخار جیوه 0.1 میلی گرم برای هر متر مکعب هوا و به طور متوسط برای شیفت 8 ساعت کار می باشد.
موسسه ملی کار و سلامت
(national institute for occupational safety and Health)
حد مجاز تماس با بخار جیوه را برای 8 ساعت شیفت کاری و 40 ساعت در هفته به میزان 0.05 میلی گرم در متر مکعب هوا تغییر داده اما OSHA تا کنون این پیشنهاد را نپذیرفته است.
توصیه های بهداشتی در هنگام تهیه کردن و گذاشتن آمالگام
- حتی الامکان از آمالگام های کپسولی استفاده کنید. انجمن دندان پزشکی امریکا با استفاده از جیوه فله ای (bulk elemental mercury) و همین طور استفاده از جیوه مایع یا خام (liquid or raw mercury) موافق نیست و در صورت استفاده باید طبق دستورالعمل ADA BMP3 بازیافت شود.
- از دستگاه آمالگاماتوری استفاده کنید که بازوهای کپسول آن کاملاً پوشیده باشد.
- چنان چه ممکن است پس از استفاده از کپسول های یک بار مصرف،‌در آن ها بگذارید و با نگهداری در ظروف در بسته آن ها را به چرخه بازیافت برگردانید.
- هنگام کار با آمالگاماتور مراقب باشید و از تماس آمالگام تازه مخلوط شده و جیوه با پوست اجتناب کنید.
- هنگام برداشتن اضافات آمالگام تازه (Finishing) یا برداشتن آمالگام قدیمی از سیستم های تخلیه قوی (ساکشن با قدرت بالا مجهز به فیلتر یا سیفون جمع کننده ذرات آمالگام) استفاده کنید.
راهکار کنترل جیوه ریخته شده
در مورد ریختن اتفاقی جیوه (بدون توجه به اندازه) شورای علمی انجمن دندان پزشکی امریکا توصیه های زیر را در مورد تایید و حمایت قرار می دهد.
- هرگز از هیچ نوع جارو برقی برای تمیز کردن جیوه استفاده نکنید.
- هرگز مواد پاک کننده خانگی را به خصوص آن ها که دارای آمونیاک و کلرین هستند برای تمیز کردن جیوه به کار نبرید.
- هرگز نگذارید جیوه ریخته شده از کف شوی پایین برود یا داخل فاضلاب ریخته شود.
- هرگز از جاروی معمولی یا برس رنگ آمیزی برای تمیز کردن جیوه استفاده نکنید.
- هرگز نگذارید کسانی که کفش آن ها به جیوه آلوده شده به اطراف راه بروند و یا منطقه آلوده را ترک کنند، مگر این که اشیاء آلوده به جیوه از محل برداشته شوند.
راهکار کنترل جیوه ریخته شده به مقدار کم
جیوه ریخته شده وقتی کم حساب می آید که کم تر 10 گرم باشد (سطحی کم تر از اندازه یک سکه 50 ریالی). در این وضعیت ذرات جیوه ریخته شده وقتی را می توان به نحوی بی خطر با استفاده از کیت هایی برای پاک کردن جیوه که به صورت تجارتی در بازار قابل دسترسی است تمیز کرد. هنگام استفاده از این کیت ها باید مراحل ذکر شده که به عنوان (راهکار کنترل جیوه ریخته) شده مشخص شده رعایت شود.
Management of large mercury spills
راهکار کنترل جیوه ریخته شده به مقدار زیاد
جیوه  ریخته شده وقتی زیاد به حساب می آید که بیش تر از 10 گرم باشد (سطحی بیش تر از اندازه یک سکه 50 ریالی) در این موارد باید از سازمان هایی که در جلوگیری از نشت مواد سمی تخصص دارد استفاده کنیم. با دفتر محلی یا ایالتی آژانس حفاظت از محیط زیست خود تماس بگیرید و لیست پیمانکارانی را که مواد سمی ریخته شده را تمیز می کنند، دریافت کنید.


Tags: 
تعداد نمایش ها: 8313

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...