مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

مفهوم نشستن صحيح

نویسنده:شهلائی،جواد
تهیه کننده:استادمحمد وجدان زاده- کارشناس ارشد تربیت بدنی

هدف مهم توجه به وضعيت نشستن در زمان كارمي باشد. درمورد وضعيت صحيح نشستن يك اتفاق نظر عمومي  و جهاني وجود دارد.عقيده برآن است كه درهنگام نشستن بدن بايستي مستقيم بوده وكمر راست باشد.البته ذكر اين نكته ضروري است كه بيشتر مردم درموقع كار قادر به نشستن درچنين حالتي نيستند.

طرح هايی ازمدل وضعيت نشستن مربوط به چندین كشور مختلف نشان داده شده است.
مفهوم نشستن صحيح
در مورد وضعيت صحيح نشستن يك اتفاق نظر عمومي وجهاني وجود دارد.عقيده برآن است كه درهنگام نشستن بدن بايستی مستقيم بوده وكمر راست باشد.البته ذكر اين نكته ضروري است كه بيشتر مردم درموقع كار قادر به نشستن درچنين حالتي نيستند.طرح هايي ازمدل وضعيت نشستن مربوط به چندين كشور مختلف در شكل شمارة 3 نشان داده شده است.اين مدل ها براساس استانداردهای زير تهيه شده است. (27)

 


Tags: 
تعداد نمایش ها: 3048

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...