مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

ريسک فاكتورهای کمردرد


تهیه کننده:محمد وجدان زاده-کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

يكي ازاهداف مهم بررسي وضعيت بدن در رابطه با ناهنجاري هاي وضعيتي مي باشد. علت بسياري از كمر دردها ناشي از ضعف عضلات خصوصا‍ً درناحيه شكم است. ميزان فعاليت وضعيتي با توه بدن،مهارت فرد و موقعيت مركز ثقل بدن تغيير مي يابد، تفاوت بين فعاليت وضعيتي افرادبه تفاوت بازدهي مكانيكي آن ها باز مي گردد. نقش مربيان درآموزش الگوهاي حركتي مهم مي باشد

 شارپ وسيمونSharp & Simmon علت بسياري از كمر درد ها را ناشي از ضعف عضلات خصوصاً ناحيه شكم مي دانند، آنها اعتقاد دارندكه عضلات شكمي قوي در پيشگيري از انحراف ستون فقرات واستخوان لگن خاصره به سمت جلو نقش مهمي را ايفا، مي كنند.(25)
  دكتر شفارد نتيجه تحقيقات ومطالعات خود را بدين صورت عنوان ميداردكه :ميزان فعاليت وضعيتي با توده بدن، مهارت فرد وموقعيت مركز ثقل بدن تغيير مي يابد،تفاوت بين فعاليت وضعيتي افراد به تفاوت باز دهي مكانيكي آنها باز مي گردد. يادگيري يك عمل بطور عموم منجر به كاهش فعاليت وضعيتي ودرنتيجه كاهش مصرف اكسيژن وانرژي مي گردد،ايشان همچنين نقش مربيان را درآموزش الگوي حركتي كه حداقل فعاليت وضعيتي را نياز دارد،مهم ارزيابي مي كند.(8)
ريسك فاكتورهائي(Rick Factors)چون سن،وزن،قد،ساختاربدني،لوردوزكمري(Lordos)،بلندي قد، چاقي مفرط، ضعف عضلات تنه وكمر،فشارهاي استايتك،اضطراب،اختلالات رواني،جابجاكردن وبالابردن غلط اجسام، وضعيت هاي كاري استايتك مدت دار،عادات غلط نشستن وبدنشستن براي مدت طولاني،خم وراست شدن هاي مكرر وطولاني بطرز غلط، چرخش متناوب، كاريكنواخت وتكراري هركدام بنحوي مي توانندبا ايجاد درد ستون فقرات وكمر در ارتباط باشند.
 شكل شماره-  1  : تصويري ازعلل خستگي


   ازديدگاه نوروفيزيولوژي اين حال نوعي كاهش در ارسال سيگنال هاي عصبي به سيستم هاي محركه است كه  باعث كاهش ميزان آمادگي به كارمي شودوبه آساني احساس نياز به خواب رافراهم مي كند،تجارب در زندگي جاري اين نظريه راثابت مي كند. هنگامي كه انسان هيچ گونه تحريكي خواه ازناحيه كاروخواه ازمحيط پيرامون خوددريافت نكند(مانندسربازي كه درمحل خلوتي به نگهباني مشغول است) اين امر تظاهر بيشتري مي  يابد اصطلاح يكنواختي يا شرايط يكنواخت براي تعريف عملكرداندام هاواعضاي بدن به كارمي رودكه دراثر انجام. كار يكنواخت دچارعوارض رواني  فيزيولوژيكي شده اند.(28)
   انسان درمقابل محيط هاي يكنواخت وياشرايطي كه اورا اغناء نمي كند زودخسته مي شود وبانوعي احساس عدم تمايل ونگراني وكسالت ازخود واكنش نشان مي دهد،اين مسئله موجب تقليل درهوشياري وتوجه واختلال دراعمال وسرانجام حادثه خواهدشد.باتوجه به مطالب بالا،يكنواختي دركارازعوامل مؤثربرسلامت انسان، رضايتمندي آنها، وكارآيي مي باشد ،به همين علت توجه به آن ازاهميت بسزايي برخورداراست.(28)


Tags: 
تعداد نمایش ها: 2140

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...