مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو

تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو

ب. تعاریف و مفاهیم

 پیش از بیان مسائل حقوقی آپارتمان ها لازم است در ابتدا به تعریف برخی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن پرداخت، چرا که آشنایی با تعابیر قانونی زمینه ارائه تحلیل بهتر از مسائل حقوقی را فراهم می کند.

بند اول. آپارتمان

برای بیان مفاهیم عام خانه و ساختمان می توان به تعاریف واجدی دست یافت، به عنوان مثال: خانه محوطه محصور دارای سقف و حیاط است که یک یا چند ورودی به شارع عام نظیر کوچه، خیابان و یا میدان داشته باشد، و یا ساختمان عبارت از هر بنای سرپوشیده که برای سکونت و یا فعالیت انسان، نگاهداری حیوان و ... مد نظر قرار گرفته است. اما تعریف جامع و مانع آپارتمان نیازمند دقت نظر ببیشتری است.
آپارتمان واژه ای غربی است و در فرهنگ های لغت تعاریف مختلفی از آن ارئه شده است که ذیلاً به برخی از این تعریف ها اشاره می شود:
(خانه آپارتمانی ساختمانی است که از چند آپارتمان کوچک با اتاق های مرتبط تشکیل یافته است. هر یک از این آپارتمان ها (واحد) متعلق به خانه وار مستقلی است. عموم کسانی که جزء متصرفین ساختمان هستند از امکانات فنی ویژه ای همچون سرویس های حرارتی، روشنایی، آسانسور و غیره ... برخوردار می باشند. ساختمانی که شامل چندین واحد استجاری مسکونی است آپارتمان یا خانه آپارتمانی تلقی می شود).
(آپارتمان عمارت، عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ اما از آن جدا و دارای چند اتاق باشد).
(1.     ساختمان مجزاو مستقل و عادتاً بیش از یک طبقه، که هر طبقه دارای چند اتاق و لوازم باشد. خانه ای دارای چند واحد مسکونی.
(2.     هر قسمت مستقل گونه ای از یک ساختمان چند اشکوبه که واحری جداگانه به شمار تواند آمد و دارای اتاق ها و لوازم از قبیل آشپزخانه، حمام، دستشویی، آبریز و ورودی جداگانه باشد، اما با دیگر قسمت های برتر و فروتر و مجاور خود در دیوارها و سقف و غیره مشترک باشد).
علی رغم تعاریف فوق، قانونگذار در قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و آیین نامه اجرایی آن تعریفی در خصوص واژه آپارتمان ارائه ننموده است. از این رو برخی از حقوق دانان مبادرت به ارائه تعاریف متعددی در مورد واژه آپارتمتن نموده اند. از جمله آنکه: (آپارتمان موردنظر قانون عبارت از مسکنی است که جزیی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های تابعه از قبیل آشپزخانه، حمام و ... است که مجموع آنها یک واحد را تشکیل می دهد.)
با توجه به معانی لغوی و اصطلاحی آپارتمان و مفاد قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن، آپارتمان را می توان چنین تعریف نمود: (آپارتمان واحدهایی از یک مجموعه ساختمانی اند که در عرصه واحد از یک پلاک ثبتی خاص با واحدهای مستقل بنا شده اند. به علاوه هر یک از واحدها دارای سند تفکیکی خاص و مجزا بوده و می توان مالکیت آنها را به دیگران انتقال داد).
آپارتمان ها ممکن است به صورت مسکونی، تجاری یا اداری مورد استفاده قرار گیرند.
در آپارتمان ها تعدد طبقات شرط نیست، بنابراین واحدهایی که به طور افقی در کنار هم قرار گرفته و دارای بخش های اشتراکی و اختصاصی هستند نیز آپارتمانی تلقی می شوند، اما مصداق بارز آن آپارتمان های عمودی با طبقات متعدد است.Tags: حقوق آپارتمان, قوانین و مقررات
تعداد نمایش ها: 10974
مطالب مرتبط: 
احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی- زهراتقی لو
تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو
نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...