تلگرام ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
در کانال تلگرام ایردن عضو شوید و خبرهای دندان‌پزشکی را از نگاهی دیگر بنگرید!
جستجو  کاربرها  قانون ها 
بستن
نام کاربری::
رمز عبور::
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ثبت نام
نام کاربری
 
Select date in calendarSelect date in calendar

صفحه: 1
درمان ارتودنسی توسط غیرمتخصص, چرا آموزش و درمان ارتودنسی تافته جدابافته در دندان‌پزشکی؟
 
ارتودنسی یکی از تخصص‌های مهم و مشکل دندانپزشکی است. گرفتن تخصص ارتودنسی، مستلزم گذراندن دوره رزیدنتی سه ساله در دانشگاه های معتبر، پس از دوره دندانپزشکی عمومی است. ارتودنسی اولین تخصص معرفی شده در دندانپزشکی و دومین تخصص ایجاد شده در تمامی رشته‌های پزشکی در سطح جهان است که این مطلب حاکی از اهمیت ویژه این تخصص دندانپزشکی خواهد بود.

استفاده نادرست، غیرعلمی و نگاه تجاری به فنون پزشکی -به ویژه تخصص ارتودنسی- موجب خسارت های جبران ناپذیری بر سلامت مردم خواهد شد.

برگزاری کلاس های آموزشی به صورت غیرقانونی توسط غیرمتخصصین، لطمات غیرقابل وصفی را بر سلامت عمومی جامعه وارد می‌کند، به خصوص که درمان ارتودنسی با استقبال گسترده آحاد مردم و جامعه دندان پزشکی روبرو است.

باید به مساله صلاحدید افرادی که می توانند اقدام به درمانهای ارتودنسی ثابت نمایند توجه کرد. درمانهای ارتودنسی ثابت جزو برنامه‌های آموزشی دوره‌های دکترای عمومی نبوده و اقدام به این نوع درمان، مستلزم طی دوره های تخصصی ارتودنسی خواهد بود.

اقدام به درمان ارتودنسی ثابت یا نامرئی تنها باید توسط متخصصین ارتودنسی صورت پذیرد. ورود تکنولوژی های جدید درهرحرفه تخصصی، تنها انجام درمان توسط متخصص مربوطه را تسهیل خواهد کرد،اما اصل لزوم آموزش تخصصی را نفی نمی کند.

با توجه به ماده پنج قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات، هیچ یک از صاحبان فنون پزشکی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی مراجعین می شود را ندارند و انجام این امر خلاف اصول فنی و شئونات پزشکی خواهد بود. افراد قبل ازهرگونه مراجعه جهت انجام درمان‌های ثابت ارتودنسی، حتما از وجود پروانه تخصصی ارتودنسی وارتودنتیست بودن پزشک اطمینان داشته باشند.

متاسفانه درحال حاضرعده ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ارتودنسی ثابت و توصیه به انجام اقدامات درمانی ارتودنسی ثابت و یا نامرئی توسط دندانپزشکان عمومی می‌کنند، درحالی که فاقد مدرک تخصصی ارتودنسی هستند. لذا دندانپزشکان عمومی در دوره های آموزشی فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت نام نکنند زیرا از این طریق موجب سودجویی افراد فاقد صلاحیت اریه کننده این آموزش‌ها خواهند شد.

بر اساس ماده پنج مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات هیچ یک از صاحبان فنون پزشکی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی مراجعین به آنها می شود را ندارند، بنابراین اقدام به انتشار تبلیغات گمراه کننده در زمینه درمان‌های ارتودنسی نکنند.
صفحه: 1